• เทศบาลนครรังสิต ขอเชิญชวนท่าน
   ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกร้านสุดยอด
   ก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิต ปีที่ 4 เพียงกรอกแบบ
   สอบถามโหวตร้านที่ท่านชื่นชอบ ส่งมาทาง
   ตู้ ปณ.22 ปณศ.รังสิต จ.ปทุมธานี 12130
      ดาวน์โหลดใบสมัคร

     ---------------------------------------------
      • เทศบาลนครรังสิต ทำพิธีมอบโล่ห์
     ร้านสุดยอดก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตตามโครงการ
     “สุดยอดก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิต”ปีที่ 2


     ---------------------------------------------
    •ผู้ที่มีความประสงค์จำหน่ายสินค้าบริเวณ
      ตลาดน้ำนครรังสิต ต้องเป็นผู้ที่อาศัยอยู่
      ในเขตเทศบาลนครรังสิตอย่างน้อย ๒ ปี
      และมีเรือที่ใช้สำหรับจำหน่ายสินค้า ๑ ลำ
      ดาวน์โหลดใบสมัคร

     ---------------------------------------------