ปฏิทินการใช้ห้องดนตรี "ไทย"
  สิงหาคม 2562  
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
คีย์บอร์ด ระดับสูงขึ้น
13.00 - 16.00 น.
ไวโอลิน พื้นฐาน
09.00 - 12.00 น.
คีย์บอร์ด พื้นฐาน
13.00 - 16.00 น.
10 
วันหยุดติดต่อวันแม่แห่งชาติ
09.00 - 16.00 น.
11 
วันหยุดติดต่อวันแม่แห่งชาติ
09.00 - 16.00 น.
12 13 14 15 16 17 
คีย์บอร์ด ระดับสูงขึ้น
13.00 - 16.00 น.
ไวโอลิน พื้นฐาน
09.00 - 12.00 น.
18 
คีย์บอร์ด พื้นฐาน
13.00 - 16.00 น.
19 20 21 22 23 24 
คีย์บอร์ด ระดับสูงขึ้น
13.00 - 16.00 น.
ไวโอลิน พื้นฐาน
09.00 - 12.00 น.
25 
คีย์บอร์ด พื้นฐาน
13.00 - 16.00 น.
26 27 28 29 30 31 
คีย์บอร์ด ระดับสูงขึ้น
13.00 - 15.00 น.
ไวโอลิน พื้นฐาน
09.00 - 11.00 น.