ปฏิทินการใช้ห้องดนตรี "ไทย"
  กันยายน 2562  
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
คีย์บอร์ด พื้นฐาน
13.00 - 15.00 น.
คีย์บอร์ด ระดับสูงขึ้น
13.00 - 15.00 น.
ไวโอลิน พื้นฐาน
09.00 - 11.00 น.
คีย์บอร์ด พื้นฐาน
13.00 - 15.00 น.
10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30