ปฏิทินการใช้ห้องดนตรี "ไทย"
  ธันวาคม 2561  
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
ไวโอลิน สูงขึ้น
09.00 - 12.00 น.
คีย์บอร์ด พื้นฐาน
13.00 - 16.00 น.
ไวโอลิน พื้นฐาน,ปชช
09.00 - 16.00 น.
หยุดวันพ่อแห่งชาติ
ภาษาจีน
13.00 - 16.00 น.
วันรัฐธรรมนูญ
09.00 - 16.00 น.
วันรัฐธรรมนูญ
09.00 - 16.00 น.
10 
วันรัฐธรรมนูญ
09.00 - 16.00 น.
11 12 
ภาษาอังกฤษ
13.00 - 15.30 น.
13 
ภาษาจีน
13.00 - 16.00 น.
14 15 
ไวโอลิน สูงขึ้น
09.00 - 12.00 น.
คีย์บอร์ด พื้นฐาน
13.00 - 16.00 น.
16 
ไวโอลิน พื้นฐาน,ปชช
09.00 - 16.00 น.
17 18 19 
ภาษาอังกฤษ
13.00 - 15.30 น.
20 
หยุดเหล่าซือ ไปต่อวีซ่า
13.00 - 16.00 น.
21 22 
ไวโอลิน สูงขึ้น
09.00 - 12.00 น.
คีย์บอร์ด พื้นฐาน
13.00 - 16.00 น.
23 
ไวโอลิน พื้นฐาน,ปชช
ไวโอลิน ปชช ปิดคอร์ส
09.00 - 16.00 น.
24 25 26 
ภาษาอังกฤษ
13.00 - 15.30 น.
27 
หยุดเหล่าซือ ไปต่อวีซ่า
13.00 - 16.00 น.
28 29 
วันหยุดติดต่อวันปีใหม่
30 
วันหยุดติดต่อวันปีใหม่
31 
วันหยุดติดต่อวันปีใหม่