ปฏิทินการใช้ห้องดนตรี "ไทย"
  มกราคม 2561  
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
ภาษาอังกฤษ
13.00 - 15.00 น.
คีย์บอร์ด พื้นฐาน
13.00 - 16.00 น.
ไวโอลิน ปชช
09.00 - 12.00 น.
คีย์บอร์ด ระดับสูงขึ้น
13.00 - 16.00 น.
10 
ภาษาอังกฤษ
13.00 - 15.30 น.
11 12 13 
วันเด็กแห่งชาติ
14 
ไวโอลิน ปชช
09.00 - 12.00 น.
คีย์บอร์ด ระดับสูงขึ้น
13.00 - 16.00 น.
15 16 17 
ภาษาอังกฤษ
13.00 - 15.30 น.
18 19 20 
คีย์บอร์ด พื้นฐาน
13.00 - 16.00 น.
21 
ไวโอลิน ปชช
09.00 - 12.00 น.
คีย์บอร์ด ระดับสูงขึ้น
13.00 - 16.00 น.
22 23 24 
ภาษาอังกฤษ
13.00 - 15.30 น.
25 26 27 
คีย์บอร์ด พื้นฐาน
13.00 - 16.00 น.
28 
ไวโอลิน ปชช
09.00 - 12.00 น.
คีย์บอร์ด ระดับสูงขึ้น
13.00 - 16.00 น.
29 30 31 
ภาษาอังกฤษ
13.00 - 15.30 น.