ปฏิทินการใช้ห้องดนตรี "ไทย"
  กุมภาพันธ์ 2562  
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
ไวโอลิน สูงขึ้น
09.00 - 12.00 น.
คีย์บอร์ด พื้นฐาน
13.00 - 16.00 น.
ไวโอลิน พื้นฐาน
13.00 - 15.00 น.
ไวโอลิน ปชช
09.00 - 12.00 น.
ภาษาอังกฤษ
13.00 - 15.30 น.
ภาษาจีน
13.00 - 16.00 น.
ไวโอลิน สูงขึ้น
09.00 - 12.00 น.
คีย์บอร์ด พื้นฐาน
13.00 - 16.00 น.
10 
ไวโอลิน พื้นฐาน
13.00 - 15.00 น.
ไวโอลิน ปชช
09.00 - 12.00 น.
11 12 13 
ภาษาอังกฤษ
13.00 - 15.30 น.
14 
ภาษาจีน
13.00 - 16.00 น.
15 16 
หยุดติดต่อวันมาฆบูชา
09.00 - 16.00 น.
17 
หยุดติดต่อวันมาฆบูชา
09.00 - 16.00 น.
18 19 20 
ภาษาอังกฤษ
13.00 - 15.30 น.
21 
ภาษาจีน
13.00 - 16.00 น.
22 23 
ไวโอลิน พื้นฐาน
09.00 - 12.00 น.
คีย์บอร์ด ระดับสูงขึ้น
13.00 - 16.00 น.
24 
คีย์บอร์ด พื้นฐาน
13.00 - 16.00 น.
ไวโอลิน ปชช
09.00 - 12.00 น.
25 26 27 
ภาษาอังกฤษ
13.00 - 15.30 น.
28 
ภาษาจีน
13.00 - 16.00 น.