ปฏิทินการใช้ห้องดนตรี "ไทย"
  เมษายน 2562  
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
วันหยุดติดต่อวันจักรี
09.00 - 16.00 น.
วันหยุดติดต่อวันจักรี
09.00 - 16.00 น.
10 11 12 13 
วันหยุดติดต่อวันสงกรานต์
09.00 - 16.00 น.
14 
วันหยุดติดต่อวันสงกรานต์
09.00 - 16.00 น.
15 16 17 18 19 20 
คีย์บอร์ด ระดับสูงขึ้น
13.00 - 16.00 น.
ไวโอลิน พื้นฐาน
09.00 - 16.00 น.
21 
คีย์บอร์ด พื้นฐาน
13.00 - 16.00 น.
ไวโอลิน ปชช
09.00 - 12.00 น.
22 23 24 25 26 27 
คีย์บอร์ด ระดับสูงขึ้น
13.00 - 16.00 น.
ไวโอลิน พื้นฐาน
09.00 - 12.00 น.
28 
คีย์บอร์ด พื้นฐาน
13.00 - 16.00 น.
ไวโอลิน ปชช
09.00 - 12.00 น.
29 30