ปฏิทินการใช้ห้องดนตรี "ไทย"
  เมษายน 2564  
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
ไวโอลิน
พื้นฐาน/เด็ก
09.00 - 12.00 น.
คีย์บอร์ด
พื้นฐาน/เด็ก
13.00 - 16.00 น.
คีย์บอร์ด
ประชาชนทั่วไป
13.00 - 16.00 น.
ไวโอลิน
ประชาชนทั่วไป
09.00 - 12.00 น.
10 
วันหยุดติดต่อวันสงกรานต์
11 
วันหยุดติดต่อวันสงกรานต์
12 
วันหยุดติดต่อวันสงกรานต์
13 
วันหยุดติดต่อวันสงกรานต์
14 
วันหยุดติดต่อวันสงกรานต์
15 
วันหยุดติดต่อวันสงกรานต์
16 17 
ไวโอลิน
พื้นฐาน/เด็ก
09.00 - 12.00 น.
คีย์บอร์ด
พื้นฐาน/เด็ก
13.00 - 16.00 น.
18 
คีย์บอร์ด
ประชาชนทั่วไป
13.00 - 16.00 น.
ไวโอลิน
ประชาชนทั่วไป
09.00 - 12.00 น.
19 20 21 22 23 24 
ไวโอลิน
พื้นฐาน/เด็ก
09.00 - 12.00 น.
คีย์บอร์ด
พื้นฐาน/เด็ก
13.00 - 16.00 น.
25 
คีย์บอร์ด
ประชาชนทั่วไป
13.00 - 16.00 น.
ไวโอลิน
ประชาชนทั่วไป
09.00 - 12.00 น.
26 27 28 29 30