ปฏิทินการใช้ห้องดนตรี "ไทย"
  มิถุนายน 2562  
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
คีย์บอร์ด ระดับสูงขึ้น
13.00 - 16.00 น.
ไวโอลิน พื้นฐาน
09.00 - 12.00 น.
คีย์บอร์ด พื้นฐาน
13.00 - 16.00 น.
คีย์บอร์ด ระดับสูงขึ้น
13.00 - 16.00 น.
ไวโอลิน พื้นฐาน
09.00 - 12.00 น.
คีย์บอร์ด พื้นฐาน
13.00 - 16.00 น.
10 11 12 13 14 15 
คีย์บอร์ด ระดับสูงขึ้น
13.00 - 16.00 น.
ไวโอลิน พื้นฐาน
09.00 - 12.00 น.
16 
คีย์บอร์ด พื้นฐาน
13.00 - 16.00 น.
คีย์บอร์ด พื้นฐาน
13.00 - 16.00 น.
17 18 19 20 21 22 
คีย์บอร์ด ระดับสูงขึ้น
13.00 - 16.00 น.
ไวโอลิน พื้นฐาน
09.00 - 12.00 น.
23 
คีย์บอร์ด พื้นฐาน
13.00 - 16.00 น.
24 25 26 27 28 29 
คีย์บอร์ด ระดับสูงขึ้น
13.00 - 16.00 น.
ไวโอลิน พื้นฐาน
09.00 - 12.00 น.
30 
คีย์บอร์ด พื้นฐาน
13.00 - 16.00 น.