ปฏิทินการใช้ห้องดนตรี "สากล"
  ธันวาคม 2561  
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
กีตาร์ พื้นฐาน
13.00 - 16.00 น.
ร้องเพลงลูกทุ่ง
09.00 - 12.00 น.
กีตาร์ ระดับสูงขึ้น
13.00 - 16.00 น.
ลูกศิษย์ อ.น้ำตาล
09.00 - 12.00 น.
ชมรมร้องเพลง
09.00 - 16.00 น.
ชมรมร้องเพลง
09.00 - 16.00 น.
ลูกศิษย์ อ.น้ำตาล
09.00 - 12.00 น.
วันหยุดติดต่อวันรัฐธรรมนูญ
09.00 - 16.00 น.
วันหยุดติดต่อวันรัฐธรรมนูญ
09.00 - 16.00 น.
10 
วันหยุดติดต่อวันรัฐธรรมนูญ
09.00 - 16.00 น.
11 
ชมรมร้องเพลง
09.00 - 16.00 น.
12 13 
ชมรมร้องเพลง
09.00 - 16.00 น.
14 
ลูกศิษย์ อ.น้ำตาล
09.00 - 12.00 น.
15 
กีตาร์ พื้นฐาน
13.00 - 16.00 น.
16 
ร้องเพลงลูกทุ่ง
09.00 - 12.00 น.
กีตาร์ ระดับสูงขึ้น
13.00 - 16.00 น.
17 
ลูกศิษย์ อ.น้ำตาล
09.00 - 12.00 น.
18 
ชมรมร้องเพลง
09.00 - 16.00 น.
19 20 
ชมรมร้องเพลง
09.00 - 16.00 น.
21 
ลูกศิษย์ อ.น้ำตาล
09.00 - 12.00 น.
22 
กีตาร์ พื้นฐาน
13.00 - 16.00 น.
23 
ร้องเพลงลูกทุ่ง
ปิดคอร์ส
09.00 - 12.00 น.
กีตาร์ ระดับสูงขึ้น
13.00 - 16.00 น.
24 
ลูกศิษย์ อ.น้ำตาล
09.00 - 12.00 น.
25 
ชมรมร้องเพลง
09.00 - 16.00 น.
26 27 
ชมรมร้องเพลง
09.00 - 16.00 น.
28 
ลูกศิษย์ อ.น้ำตาล
09.00 - 12.00 น.
29 
วันหยุดติดต่อวันปีใหม่
09.00 - 16.00 น.
30 
วันหยุดติดต่อวันปีใหม่
09.00 - 16.00 น.
31 
วันหยุดติดต่อวันปีใหม่
09.00 - 16.00 น.