ปฏิทินการใช้ห้องดนตรี "สากล"
  มีนาคม 2562  
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
ร้องเพลงลูกกรุง ปชช.
09.00 - 12.00 น.
กีตาร์ ระดับสูงขึ้น
13.00 - 16.00 น.
ร้องเพลงไทยสากล
09.00 - 12.00 น.
กีตาร์ พื้นฐาน
13.00 - 16.00 น.
ร้องเพลงลูกทุ่ง
09.00 - 12.00 น.
ร้องเพลงลูกกรุง ปชช.
09.00 - 12.00 น.
กีตาร์ ระดับสูงขึ้น
13.00 - 16.00 น.
ร้องเพลงไทยสากล
09.00 - 12.00 น.
10 
กีตาร์ พื้นฐาน
13.00 - 16.00 น.
ร้องเพลงลูกทุ่ง
09.00 - 12.00 น.
11 12 13 14 15 
ร้องเพลงลูกกรุง ปชช.
09.00 - 12.00 น.
16 
กีตาร์ ระดับสูงขึ้น
13.00 - 16.00 น.
ร้องเพลงไทยสากล
09.00 - 12.00 น.
17 
กีตาร์ พื้นฐาน
13.00 - 16.00 น.
ร้องเพลงลูกทุ่ง
09.00 - 12.00 น.
18 19 20 21 22 
ร้องเพลงลูกกรุง ปชช.
09.00 - 12.00 น.
23 
กีตาร์ ระดับสูงขึ้น
13.00 - 16.00 น.
ร้องเพลงไทยสากล
09.00 - 12.00 น.
24 
กีตาร์ พื้นฐาน
13.00 - 16.00 น.
ร้องเพลงลูกทุ่ง
09.00 - 12.00 น.
25 26 27 28 29 
ร้องเพลงลูกกรุง ปชช.
09.00 - 12.00 น.
30 
กีตาร์ ระดับสูงขึ้น
13.00 - 16.00 น.
ร้องเพลงไทยสากล
09.00 - 12.00 น.
31 
กีตาร์ พื้นฐาน
13.00 - 16.00 น.
ร้องเพลงลูกทุ่ง
09.00 - 12.00 น.