:: ระบบการจองห้องประชุมอาคารหอประชุม 100 ปี เมืองธัญญบูรี ::

[ หน้าหลัก] [แสดงรายละเอียดการจองห้องประชุมของเดือนนี้] [ออกจากระบบ] [เฉพาะเจ้าหน้าที่] [รายละเอียดของห้องประชุม] [แผนที่การเดินทาง]
:: ระบบการจองห้องประชุมอาคารหอประชุม 100 ปี เมืองธัญญบูรี ::
  สิงหาคม - 2561  

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
 1
  ผลการฝึกและการหยุดฝึ..
 2 3
  ผลการฝึกและการหยุดฝึ..
  โครงการเสริมสร้างควา..
 4
  จัดงานเลี้ยงฉลองพิธี..
 5
  โครงการปิดทองหลังพระ..
 6 7 8
  ผลการฝึกและการหยุดฝึ..
 9 10
  ผลการฝึกและการหยุดฝึ..
 11
  เตรียมงานวันแม่..
 12
  งานวันแม่..
 13 14 15
  ผลการฝึกและการหยุดฝึ..
 1617
  จัดกิจกรรมชมรมผู้สูง..
  ผลการฝึกและการหยุดฝึ..
 18
  จัดเลี้ยงงานมงคลสมรส..
 19
  จัดงานเลี่ยงงานมงคลส..
 20 21 22
  ผลการฝึกและการหยุดฝึ..
 23 24
  ผลการฝึกและการหยุดฝึ..
  จัดงานเลี้ยงฉลองมงคล..
 25
  จัดงานเลี้ยงฉลองมงคล..
 26
  โครงการปิดทองหลังพระ..
 27 28 29
  ผลการฝึกและการหยุดฝึ..
 30 31
  ผลการฝึกและการหยุดฝึ..
  งานแสดงมุทิตาจิตโครง..