:: ระบบการจองห้องประชุมอาคารหอประชุม 100 ปี เมืองธัญญบูรี ::

[ หน้าหลัก] [แสดงรายละเอียดการจองห้องประชุมของเดือนนี้] [ออกจากระบบ] [เฉพาะเจ้าหน้าที่] [รายละเอียดของห้องประชุม] [แผนที่การเดินทาง]

รายงานการจองอาคารหอประชุม 100 ปี เมืองธัญญบูรี ประจำเดือน  กันยายน  พ.ศ.  2562ลำดับ หัวข้อการประชุม เจ้าของงาน วันที่ ระหว่างเวลา จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม หมายเหตุ
 1 โครงการปิดทองหลังพระ "ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง" 2562  นายณรงค์ศักดิ์ กลิ่นกุสุม  01 ก.ย. 2562  06.00-17.00 น. 500  อนุมัติ  รายละเอียด
 2 จัดงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส  นายดีเจ ทองเฉย  07 ก.ย. 2562  07.00-13.00 น. 500  อนุมัติ  รายละเอียด
 3 โครงการปิดทองหลังพระ "ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง" 2562  นายณรงค์ศักดิ์ กลิ่นกุสุม  08 ก.ย. 2562  06.00-17.00 น. 500  อนุมัติ  รายละเอียด
 4 รับผลตรวจสขภาพ  กองสาธารณสุข เทศบาลนครรังสิต  12 ก.ย. 2562  13.00-16.00 น. 300  อนุมัติ  รายละเอียด
 5 โครงการจัดอบรมเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน DARE  นายณรงค์ศักดิ์ กลิ่นกุสุม  20 ก.ย. 2562  08.30-15.00 น. 700  อนุมัติ  รายละเอียด