ปฏิทินและเวลา Calendar

เทศบาลนครรังสิต

     ขอเชิญชวน พี่น้อง ประชาชน เยาวชน ร่วมกิจกรรมการสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย (แอโรบิก) “สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องออกกำลังกาย” สนับสนุนให้ชาวรังสิตมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง สังคมน่าอยู่ และห่างไกลยาเสพติด

     ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลที่ กองการศึกษา โทร. 0 2567 6008 หรือ www.rangsit.orgตารางกิจกรรมเต้นแอโรบิค 2563


♥♥พัฒนาโดย งานระบบงานคอมพิวเตอร์ ส่วนแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล♥♥