...
......

ผลิตภัณฑ์ : เครื่องดื่มสมุนไพร

สถานที่ตั้ง : 734 ซ.รังสิต-นครนายก 64 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

ติดต่อ : คุณสม สุขสบาย

โทร : 02-992-7621, 091-005-2534, 064-097-3426
...

ผลิตภัณฑ์ : เปลือกไข่วิจิตร

สถานที่ตั้ง : 16 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 12 ซ.5 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

ติดต่อ : คุณญาณิกา ประทานชวโน

โทร : 089-775-7093

E-mail : prakit0194@hotmail.com
...

ผลิตภัณฑ์ : ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทยและดินญี่ปุ่น

สถานที่ตั้ง : 511 ซ.รังสิต-นครนายก 64 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

ติดต่อ : คุณณัฏฐวดี ศรีแตงทอง

โทร : 086-046-3590, 061-384-5799

E-mail : bannchomfah@hotmail.com
...

ผลิตภัณฑ์ : ศิลปะในกรอบรูป

สถานที่ตั้ง : 186 ซ.พหลโยธิน 127 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

สถานที่จำหน่าย : ห้างสรรพสินค้า ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชั้น B (ข้างร้านโออิชิ กับ ร้านสีฟ้า ประตูทางออก B4)

ติดต่อ : คุณคณาพร รัตโนดม

โทร : 089-111-3062

E-mail : handm_style@yahoo.com
...

ผลิตภัณฑ์ : ผ้าพันคอไหมพรม, ผ้าห่มไหมพรม และ ที่คลุมเกียร์ไหมพรม

กลุ่มผู้ผลิต : จพสช. รัตนโกสินทร์ กลุ่ม 5

ติดต่อ : คุณเพชรนภา ทิพย์เนตร

โทร : 086-017-1843
...

ผลิตภัณฑ์ : กองทุนชุมชนเมืองรัตนโกสินทร์ เมน 1

กลุ่มผู้ผลิต : กองทุนชุมชนเมืองรัตนโกสินทร์ เมน 1

สถานที่ : ที่ทำการกองทุนชุมชนเมืองรัตนโกสินทร์ เมน 1 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 10 ซ.10 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ติดต่อ : คุณวรรณา เกิดโภคา (ประธานกองทุนฯ)

โทร : 087-094-9921
...

ผลิตภัณฑ์ : แชมพูน้ำหมักดอกอัญชัน, ครีมนวดผมน้ำหมักดอกอัญชัน, สบู่น้ำหมักมะหาด นมแพะ น้ำผึ้ง

ผู้ผลิต : 898 สมุนไพร HERBS (OTOP)

สถานที่ : 898 ซ.รังสิต-นครนายก 65 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ติดต่อ : คุณสุรกฤษณ์ หุ่นพานิช

โทร : 02-990-9584
...

ผลิตภัณฑ์ : ตะกร้า, หมวก, กระเป๋า, ผ้าคลุมโต๊ะ จากซองกาแฟ

สถานที่ : ซ.รังสิต-นครนายก 58 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ติดต่อ : คุณตุ๊กตา งามประเสริฐ

โทร : 065-538-1700
...

ผลิตภัณฑ์ : อาหารแปรรูป ได้แก่ แคบหมู น้ำพริกหนุ่ม ปลาร้าบอง

สถานที่ : 242 ซอยรังสิต-นครนายก 40 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ติดต่อ : นางตุ๊กตา งามประเสริฐ

โทร : 065-538-1700
...

ผลิตภัณฑ์ : อาหารแปรรูป ได้แก่ ผัดเจเห็ดหอมกระเทียม ผัดเจเห็ดหอมสมุนไพร น้ำปลาหวาน คุ๊กกี้

สถานที่ : 21 ซอย รังสิต-ปทุมธานี 14 ซอย 13 เมน3 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ติดต่อ : นางมณฑิรา ภูสาหัส

โทร : 081-866-9451
...

ผลิตภัณฑ์ : อาหารแปรรูป ได้แก่ แหนมเห็ด น้ำพริกเห็ด เห็ดอบกรอบ เห็ดย่าง ซูชิเห็ด

ผลิตภัณฑ์ : เกษตรอินทรีย์ ได้แก่ เห็ดเข็มทอง เห็ดออแกนิค เห็ดนางรมดอย เห็ดโคนญี่ปุ่น

สถานที่ : 45 ซอยรังสิต-นครนายก 27 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ติดต่อ : คุณนฤมล จันทร์เจ้าลอย (มารยาทฟาร์ม)

โทร : 089-584-9063
...

ผลิตภัณฑ์ : เกษตรอินทรีย์ ได้แก่ กล้าพันธุ์ไม้

สถานที่ : 236 ซอยรังสิต-นครนายก 40 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ติดต่อ : นางพัฒนาพร รักศรี

โทร : 083-615-6689
...

ผลิตภัณฑ์ : เกษตรอินทรีย์ ได้แก่ ถั่วงอก

สถานที่ : 137 ซอย รังสิต-นครนายก 58 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ติดต่อ : นางสำอางค์ ศิลารักษ์

โทร : 089-477-9303
...

ผลิตภัณฑ์ : วัสดุรีไซเคิล ได้แก่ กระเป๋าผ้า กระเป๋าจากซองปรับผ้าหนุ่ม กระเป๋าจากซองกาแฟ

สถานที่ : 11/35 ซอยรังสิต-นครนายก 39 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ติดต่อ : นางสาวพรเพ็ญ ศรีวิลาส

โทร : 094-776-3170
...

ผลิตภัณฑ์ : วัสดุรีไซเคิล ได้แก่ หมวกจากซองกาแฟ กระเป๋าจากซองกาแฟ กล่องใส่กระดาษทิชชูจากซองกาแฟ

สถานที่ : 229 ซอยรังสิต-นครนายก 40 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ติดต่อ : นางศรีพัฒน์ สินสถิตย์

โทร : 065-203-4242
...

ผลิตภัณฑ์ : วัสดุรีไซเคิล ได้แก่ หมวกจากซองกาแฟ กระเป๋าจากซองกาแฟ

สถานที่ : 205 ซอยรังสิต-นครนายก 40 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ติดต่อ : นางพะเยาว์ สาระสันต์

โทร : 091-875-2338


...
...


ประเภท : บริการนวดแผนไทย

สถานที่ตั้ง : แพตลาดน้ำนครรังสิต (แพที่ 11),แพริมเขื่อนสะพานแดง

ผู้นำกลุ่ม : นางสมหมาย ม่วงโมรา

ผลิตภัณฑ์ : ตุ๊กตา

สถานที่ตั้ง : 137 ซ.รังสิต-นครนายก 58 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

ผู้นำกลุ่ม : คุณอกนิฐฐา นุ้ยบุตร

โทร : 0-2974-2284, 08-9107-7133

ผลิตภัณฑ์ : ผลไม้แปรรูป ตามฤดูกาล

สถานที่ตั้ง : 19 ซ.รังสิต-นครนายก 33 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

ผู้นำกลุ่ม : นายสงวน พวงผกา

โทร : 0-2996-0088,08-9497-4030

ผลิตภัณฑ์ : น้ำหมักชีวภาพ (ฉี่ไส้เดือน),น้ำส้มควันไม้ ,ถ่าน ,ไส้เดือนดิน-พันธุ์บลู

สถานที่ตั้ง : ที่ว่างท้ายซอยชุมชนคุ้มเกล้าเจริญสุข ซ.รังสิต-นครนายก 40–42 (โรงเรียนดวงกมล) ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

ผู้นำกลุ่ม : คุณสันชัย พูนขำ

โทร : 08-4126-5236

ผลิตภัณฑ์ : ไม้กวาดก้านมะพร้าว

สถานที่ตั้ง : บ้านเลขที่212 ซ.รังสิต-นครนายก 14 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

ผู้นำกลุ่ม : นายชั้น รักสูงเนิน

โทร : 08-0629-5823

ผลิตภัณฑ์ : ไม้กวาดก้านมะพร้าว

สถานที่ตั้ง : บ้านเลขที่ 64 ซ. รังสิตนครนายก 33 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

ผู้นำกลุ่ม : นางบุญส่ง บูรณะกรณ์

โทร : 08-596-5754

ผลิตภัณฑ์ : ตุ๊กตาผ้าพับ

สถานที่ตั้ง : บ้านเลขที่ 39 ซ.เดชาพัฒนา พหลโยธิน 87 แยก3/6 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

ผู้นำกลุ่ม : นางสมัย สุขชาติ

โทร : 081-3018-616

ผลิตภัณฑ์ : น้ำยาล้างจาน กระเป๋าผ้า ดอกไม้ประดิษฐ์

สถานที่ตั้ง : รังสิต-นครนายก 26 ซอย4 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

ผู้นำกลุ่ม : นางดวงดี ถาวรทอง 086-7917087 นายวิเชียร ศรีสวัสดิ์087-8309466

ผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์ น้ำยาล้างจาน (ผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติจากน้ำหมักชีวภาพ)

สถานที่ตั้ง : 43 รังสิต-ปทุมธานี21 ซอย1 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

ผู้นำกลุ่ม : สายพิณ เป็ง

โทร : 081-804-2789

ผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์ สบู่สมุนไพร ยาสระผมสมุนไพร น้ำยาอเนกประสงค์สมุนไพร เสื้อเพ้นท์สีอะคลีลิค

สถานที่ตั้ง : 7 รังสิต-ปทุมธานี 10 ซอย 12 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

ผู้นำกลุ่ม : นางวรรณา เกิดโภคา

โทร : 087-094-9921


...
...


สินค้าภูมิปัญญาชุมชน : ขนมถ้วยสูตรดั่งเดิมแม่สมควร

สถานที่ตั้ง : 33/70 รังสิต-นครนายก 26 ซอย 4 ชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

ผู้นำกลุ่ม : นางควร

โทร : 089-455-1935

สินค้าภูมิปัญญาชุมชน : ปลาสลิด

สถานที่ตั้ง : 999/7 ซอย พหลโยธิน92 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

ผู้นำกลุ่ม : โชติกา ทิพย์กองลาด

โทร : 087-039-5553

สินค้าภูมิปัญญาชุมชน : ข้าวหมากแม่ปราณี

สถานที่ตั้ง : 92 ซอย รังสิต-นครนายก 4 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

ผู้นำกลุ่ม : นางปราณี เมตตาธรรม

โทร : 083-701-0977

สินค้าภูมิปัญญาชุมชน : ข้าวต้มมัด

สถานที่ตั้ง : 180 ซอย รังสิต-นครนายก 40 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

ผู้นำกลุ่ม : นางสาวจรูญ สดสำอางค์

 

เทศบาลนครรังสิต

@rangsitcity

เทศบาลนครรังสิต

 

งานระบบคอมพิวเตอร์ ส่วนแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล