...
......

ผลิตภัณฑ์ : เครื่องดื่มสมุนไพร

สถานที่ตั้ง : 734 ซ.รังสิต-นครนายก 64 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

ติดต่อ : คุณสม สุขสบาย

โทร : 0 2992 7621, 09 1005 2534, 06 4097 3426
...

ผลิตภัณฑ์ : เปลือกไข่วิจิตร

สถานที่ตั้ง : 16 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 12 ซ.5 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

ติดต่อ : คุณญาณิกา ประทานชวโน

โทร : 08 9775 7093

E-mail : prakit0194@hotmail.com
...

ผลิตภัณฑ์ : ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทยและดินญี่ปุ่น

สถานที่ตั้ง : 511 ซ.รังสิต-นครนายก 64 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

ติดต่อ : คุณณัฏฐวดี ศรีแตงทอง

โทร : 08 6046 3590, 06 1384 5799

E-mail : bannchomfah@hotmail.com
...

ผลิตภัณฑ์ : ศิลปะในกรอบรูป

สถานที่ตั้ง : 186 ซ.พหลโยธิน 127 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

สถานที่จำหน่าย : ห้างสรรพสินค้า ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชั้น B (ข้างร้านโออิชิ กับ ร้านสีฟ้า ประตูทางออก B4)

ติดต่อ : คคุณคณาพร รัตโนดม

โทร : 08 9111 3062

E-mail : handm_style@yahoo.com
...

ผลิตภัณฑ์ : ผ้าพันคอไหมพรม, ผ้าห่มไหมพรม และ ที่คลุมเกียร์ไหมพรม

กลุ่มผู้ผลิต : จพสช. รัตนโกสินทร์ กลุ่ม 5

ติดต่อ : คุณเพชรนภา ทิพย์เนตร

โทร : 08 6017 1843
...

ผลิตภัณฑ์ : กองทุนชุมชนเมืองรัตนโกสินทร์ เมน 1

กลุ่มผู้ผลิต : กองทุนชุมชนเมืองรัตนโกสินทร์ เมน 1

สถานที่ : ที่ทำการกองทุนชุมชนเมืองรัตนโกสินทร์ เมน 1 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 10 ซ.10 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ติดต่อ : คุณวรรณา เกิดโภคา (ประธานกองทุนฯ)

โทร : 08 7094 9921
...

ผลิตภัณฑ์ : แชมพูน้ำหมักดอกอัญชัน, ครีมนวดผมน้ำหมักดอกอัญชัน, สบู่น้ำหมักมะหาด นมแพะ น้ำผึ้ง

ผู้ผลิต : 898 สมุนไพร HERBS (OTOP)

สถานที่ : 898 ซ.รังสิต-นครนายก 65 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ติดต่อ : คุณสุรกฤษณ์ หุ่นพานิช

โทร : 0 2990 9584
...

ผลิตภัณฑ์ : ตะกร้า, หมวก, กระเป๋า, ผ้าคลุมโต๊ะ จากซองกาแฟ

สถานที่ : ซ.รังสิต-นครนายก 58 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ติดต่อ : คุณตุ๊กตา งามประเสริฐ


...
...


ประเภท : บริการนวดแผนไทย

สถานที่ตั้ง : แพตลาดน้ำนครรังสิต (แพที่ 11),แพริมเขื่อนสะพานแดง

ผู้นำกลุ่ม : นางสมหมาย ม่วงโมรา

ผลิตภัณฑ์ : ตุ๊กตา

สถานที่ตั้ง : 137 ซ.รังสิต-นครนายก 58 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

ผู้นำกลุ่ม : คุณอกนิฐฐา นุ้ยบุตร

โทร : 0-2974-2284, 08-9107-7133

ผลิตภัณฑ์ : ผลไม้แปรรูป ตามฤดูกาล

สถานที่ตั้ง : 19 ซ.รังสิต-นครนายก 33 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

ผู้นำกลุ่ม : นายสงวน พวงผกา

โทร : 0-2996-0088,08-9497-4030

ผลิตภัณฑ์ : น้ำหมักชีวภาพ (ฉี่ไส้เดือน),น้ำส้มควันไม้ ,ถ่าน ,ไส้เดือนดิน-พันธุ์บลู

สถานที่ตั้ง : ที่ว่างท้ายซอยชุมชนคุ้มเกล้าเจริญสุข ซ.รังสิต-นครนายก 40–42 (โรงเรียนดวงกมล) ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

ผู้นำกลุ่ม : คุณสันชัย พูนขำ

โทร : 08-4126-5236


 

เทศบาลนครรังสิต

@rangsitcity

เทศบาลนครรังสิต

 

งานระบบคอมพิวเตอร์ ส่วนแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล