SJ Company - шаблон joomla Форекс


ฆ้องใหญ่ ศาลาการเปรียญ วัดจัทรสุข

?????วัดจันทรสุข (ศูนย์ปฏิบัตินาลันทารังสิต) หมู่ 5 ถนนรังสิต-นครนายก เทศบาลนครรังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี (ตั้งอยู่ตรงข้ามกับธนาคารไทยพาณิชย์) ก่อนถึงหมู่บ้านคาซ่าวิลล์?

?????วัดจันทรสุข ได้รับอนุญาตให้จัดสร้างวัด เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2529 และได้รับประกาศตั้งเป็นวัด เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2550?

เป้าหมายของวัด วัตถุประสงค์
- สร้างให้เป็นวัดฝ่ายวิปัสสนา
- ปฏิบัติทุกวัน ปฏิบัติต่อเนื่อง-สอบอารมณ์ทุกวัน
- ปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยาและต้นสาละ
- พัฒนาชาติ ต้องพัฒนาจิตของคน
- สอนโดยพระวิปัสสนาจารย์ คณะศิษย์กองการวิปัสสนาเคลื่อนที่แห่งประเทศไทย สมเด็จพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ)หลวงปู่พระภัททันตะ (อาสภเถระ อคคมหาบัณฑิต) หลวงปู่พระมหาธนิต ปญญาปสุโต ป.ธ.9
เสนาสนะของวัด
1. หอปฏิบัติวิปัสสนาสมเด็จพุฒาจารย์ (กำลังดำเนินการ)
2. ศาลาอเนกประสงค์ 1 หลัง
3. พระธาตุเจดีย์อมตะดวงแก้ว 1 องค์
4. อาคารเรือน-หอสมุด 1 หลัง
5. อาคารพระภิกษุ 3 หลัง
6. อาคารพระนิสิตนักศึกษา 2 หลัง
7. ห้องสุขาพระภิกษุ 14 ห้อง ห้องสุขาสำหรับ ฆราวาส 10 ห้อง
8. มีสระน้ำปลูกบัว 1 ไร่

?

เจ้าอาวาสวัดจันทรสุข

?

พระครูธรรมธรสัมพันธ์ ถิรธมโม พรรษา 40 อายุ 63 ปี
- การศึกษา น.ธ.เอก ม.6
- พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต
- พระวิปัสสนาจารย์วัดมหาธาตุ กรุงทพฯ
- รองเลขาธิการกองการวิปัสสนาธุระเคลื่อนที่แห่งประเทศไทย

?


ศาลาการเปรียญ วัดจัทรสุข

?? ? ?ผู้ถวายที่ดินสร้างวัด

1. หอปฏิบัติวิปัสสนาสมเด็จพุฒาจารย์ (กำลังดำเนินการ)
2. ศาลาอเนกประสงค์ 1 หลัง
3. พระธาตุเจดีย์อมตะดวงแก้ว 1 องค์
4. อาคารเรือน-หอสมุด 1 หลัง

การส่งเสริมการศึกษาและปฏิบัติ
- จัดที่พักให้พระภิกษุสามเณร ให้เพียงพอ
- จัดรถส่งพระภิกษุสามเณร ไปเรียนที่ ม.มจร.
- เปิดการสอนอธิกรรมปิฎก
- เปิดโอกาสให้เรียน กศน. ม.3 ? ม.6
- ส่งพระไปปฏิบัติธรรมวิปัสสนา ณ สำนักปฏิบัติธรรมพระธรรมโมลีเขาใหญ่ เขาใหญ่
- เปิดสอนวิปัสสนาที่วัดจันทรสุขทุกวัน
- ปฏิบัติต่อเนื่อง-สอบอารมณ์ทุกวัน


วัดจันทรสุข โทร. 02-533-0249พระครูธรรมธรสัมพันธ์ เข้าอาวาส วัดจันทรสุข โทร. 081-917-0223พระอาจารย์พิศาล สุวัณณะธัมโม โทร 081-742-1187

Login Form

We have 55 guests and one member online

  • Rangsit6
Visitors:  
26
Articles:  
1664
Web Links:  
39
Articles View Hits:  
2951102