ด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครรังสิต นำโดยนายกเทศมนตรีนครรังสิต
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม) และทีมงานเห็นความสำคัญด้านการส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคของทุกท่าน จึงจัดให้มีการรับปรึกษาสุขภาพทางโทรศัพท์
ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน และมีบริการให้ยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับ
ผู้ป่วยเรื้อรัง / ผู้ด้อยโอกาส
     ศูนย์ รับ - ส่งผู้ป่วยเทศบาลนครรังสิต มีการ
บริการรถพยาบาล รับ-ส่ง ผู้ป่วย ผู้มีภาวะฉุกเฉิน โดยมีพยาบาลและทีม
งานดูแลตลอดการนำส่งสถานพยาบาลและรับปรึกษาด้านสุขภาพ ตลอด
24 ชั่วโมง ทุกวัน

     ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (ชุมชนสินสมุทร)
      02-536-3720

     ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชุมชนรัตนโกสินทร์)
      02-567-5620

     ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (เทพธัญญะอุปถัมภ์)
      02-533-8545

     ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 (สิริเวชชะพันธ์อุปถัมภ์)
      02-531-1899

     ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 (อนุกูลธัญกิจอุปถัมภ์)
      02-531-0755
 
 
Copyright © 2004 www.rangsit.org, All Rights Reserved.
Contact Us : webmaster@rangsit.org