:: เมนูการใช้งาน ::


ขั้นตอนการจองเต็นท์และเวที


     1.จองล่วงหน้าก่อนวันงาน 7 วัน ที่สำนักการช่าง
     2.ชำระค่าธรรมเนียม
     3.ในกรณีเร่งด่วนมีการตายในเขต ให้มาจองที่สำนักการช่างได้เลย


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

     ที่สำนักการช่าง เทศบาลนครรังสิต
     โทร.02-567-6007