"เทศบาลออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน"อ่านต่อ
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน "โครงการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ระบบโคเจนเนอเรชั่น จ.ปทุมธานี"อ่านต่อ
 ขอเลื่อนการอบรม “โครงการอบรมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC สำหรับประชาชน”อ่านต่อ
 ประกาศรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครรังสิต เขตเลือกตั้งที่ ๔ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)อ่านต่อ
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557อ่านต่อ
 โครงการ“คนรังสิตรักกัน”ขอรับบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อพัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์อ่านต่อ
 แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณที่เสี่ยงภัย เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณความกดอากาศสูงฯอ่านต่อ
 สาร ปลัดกระทรวงมหาไทย เนื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2557อ่านต่อ
 การรับสมัครนักเรียนของโรงเรียนในเขตเทศบาลนครรังสิตประจำปีการศึกษา 2557อ่านต่อ
 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการค้าแผงลอยจำหน่ายอาหารอ่านต่อ
 โครงการควบคุมจำนวนประชากรสัตว์จรจัดและป้องกันโรคจากสัตว์ที่ติดต่อสู่ประชาชนในชุมชนอ่านต่อ
 โครงการสุขภาพดี ด้วยการลีลาศ เปิดสอนให้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายอ่านต่อ
 ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าวัดสวดมนต์ นั่งสมาธิ ทุกวันอาทิตย์ อ่านต่อ
 ขอเชิญร่วมโครงการสุขภาพดีเลือกดื่มน้ำตู้หยอดเหรียญมีมาตรฐาน ประจำปี 2557 อ่านต่อ
 ถังดักไขมัน เพื่อร่วมรณรงค์ติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารอ่านต่อ
 ขอเชิญร่วมส่งภาพเก่าเมื่อครั้งอดีตในเขตพื้นที่รังสิต เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์อ่านต่อ
 กำหนดการยื่นแบบและชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2557 และวิธีคำนวณฯอ่านต่อ
 ห้ามรถบรรทุก ตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป และรถที่มีความสูงเกิน 2.50 เมตร ขึ้นบนสะพานแดงอ่านต่อ
 เทศบาลนครรังสิต ขอเชิญชวนท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือก ร้านสุดยอดก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิต ปีที่ 4อ่านต่อ
 การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการอ่านต่อ
 อัตราค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตรของเทศบาลนครรังสิตอ่านต่อ
 ขอเชิญร่วมสมทบทุนสร้างแท่นประดิษฐานและทำบุญปิดทองพระนาคปรกพระพุทธรัชธรรมาภิบาลนครรังสิตอ่านต่อ
 ประกาศเทศบาลนครรังสิต การใช้ระเบียบชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลนครรังสิต พ.ศ 2556อ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์การใช้ “สิทธิ์” “โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน”อ่านต่อ
 ชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอโครงการ “น้ำประปาชุมชน” เพื่อชิงรางวัล “โครงการต้นแบบร้อยมือสร้างเมืองแห่งปี”อ่านต่อ
 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเจ้าหน้าที่เทศบาลเกี่ยวกับข้อมูลเจ้าของทรัพย์สิน ในเขตเทศบาลอ่านต่อ
 โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซหุงต้มอ่านต่อ
 เอกสารประชาสัมพันธ์ ศึกษาการเชื่อมต่อการเดินทางของผู้โดยสารจากระบบขนส่งมวลชนระยะที่ 1อ่านต่อ
 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556อ่านต่อ
 ประมวลภาพกิจกรรมการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลนครรังสิต ประจำปี พ.ศ. 2556 อ่านต่อ
 รับสมัครผู้ประกอบการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์กราฟฟิค-บอร์ด (จอ LED)อ่านต่อ
 ประมวลภาพพิธีมอบใบประกาศนียบัตร “นวดแผนไทย” “ขิม” “กีตาร์”อ่านต่อ
 เทศบาลนครรังสิตเปิดบริการคลีนิคสัตว์แพทย์ บริการประชาชนฟรี...ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆอ่านต่อ
 การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่านต่อ
 สอบถามความสมัครใจโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลอ่านต่อ
 แบบคำขอและ(ร่าง) คู่มือการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ่านต่อ
 ประมวลภาพ บัณฑิตน้อยอ่านต่อ
 แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติฯ จำนวน ๔ ฉบับ ออนไลน์อ่านต่อ
 ประมวลภาพ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอาหาร ประจำปี 2556อ่านต่อ
 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครรังสิต จำนวน ๔ ฉบับอ่านต่อ
 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลนครรังสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557อ่านต่อ
 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลนครรังสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557อ่านต่อ
 กำหนดการยื่นแบบและชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2556 และวิธีคำนวณฯอ่านต่อ
 การปฏิบัติตามกฎกระทรวง ตามมาตรา ๘๐ แห่งพ.ร.บ.การส่งเสริมและรัษาคุณภาพสิ่แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕อ่านต่อ
 วัฒนธรรมองค์กรเทศบาลนครรังสิตอ่านต่อ
 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขออนุญาตติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะในพื้นที่เขตเทศบาลนครรังสิตอ่านต่อ

Adสถิติผู้เข้าเยี่ยมชม
3 ออนไลน์ (คน)
190 วันนี้ (คน)
210 เมื่อวานนี้ (คน)
1501 สัปดาห์นี้ (คน)
4556 เดือนนี้ (คน)
35186 ปีนี้ (คน)
702780 ยอดรวม (คน)
สูงสุด: 23856 (19.10.2011)


เรื่อง แบบคำขอและ(ร่าง) คู่มือการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

  - (ร่าง) คู่มือการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง [ดาวน์โหลด]

  - แบบคำขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาเมือง แบบ คพม.01, 02, 03 [ดาวน์โหลด]เทปบันทึกรายการ "ร้อยมือ สร้างเมือง"

 
 
 
 
 
Copyright © 2004 www.rangsit.org, All Rights Reserved.
Contact Us : webmaster@rangsit.org