ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่ระบบการจองห้องประชุม
:: ระบบลงรับการจองห้องประชุม สำนักปลัดเทศบาล ::
  เมษายน - 2561  

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
 1 2
  โยคะ..
  สตง ใช้ห้อง..
  จ้างซักพรม..
  ซักพรม..
  ซักพรม..
  ซักพรม..
  ประชุมกองทุนชุดที่1..
 3
  สตง ใช้ห้อง..
  จ้างซักพรม..
  ซักพรม..
  ซักพรม..
  ซักพรม..
  บันทึกเทปรายการคุยกั..
  เรื่องรถตู้พยาบาลฉุก..
  ประชุมเตรียมความพร้อ..
 4
  โยคะ..
  สตง ใช้ห้อง..
  ชี้แจงรายละเอียดโครง..
  TORระบบสารสนเทศภูิศา..
 5
  สตง ใช้ห้อง..
  ประชุมเรื่องจัดระเบี..
  ประชุมคณะกรรมการพิจา..
 6
  โยคะ..
  สตง ใช้ห้อง..
  โรงเรียนผู้สูงอายุ ร..
 7
 8 9
  โยคะ..
  สตง ใช้ห้อง..
  ประชุมกองทุนชุดที่1..
  สอบคัดเลือกพนักงานจ้..
  ประชุมคณะกรรมการติดต..
 10
  สตง ใช้ห้อง..
  บันทึกเทปรายการคุยกั..
  ประชุมคณะติดตามผล กร..
  พิจารณางบลงทุน ประจำ..
  ประชุมคณะกรรมการกำหน..
  สรุปงาน วิ่งมินิมารา..
 11
  โยคะ..
  สตง ใช้ห้อง..
  ประชุมหัวหน้าส่วน..
 12 13
  โยคะ..
 14
 15 16
  โยคะ..
  สตง ใช้ห้อง..
 17
  ประชุมกองการศึกษา..
  สตง ใช้ห้อง..
  บันทึกเทปรายการคุยกั..
 18
  โยคะ..
  สตง ใช้ห้อง..
  วันเทศบาล..
 19
  สตง ใช้ห้อง..
  รับคณะดูงานจากเทศบาล..
  โครงการลดหวาน มัน เค..
  ขอเชิญประชุมติดตามงา..
  แนวทางการปฏิบัติงานข..
20
  โยคะ..
  สตง ใช้ห้อง..
  ประชุมคณะกรรมการสอบแ..
  โครงการรีไซเคิลกล่อง..
  การประชุมหลักเกณฑ์กา..
  ขอบเขตการจ้างงานไชน่..
  TOR กล้องวงจรปิดโรงเ..
 21
  คัดกรองสุขภาพ..
  ประชาคมโครงการไทยนิย..
 22
  ประชุมจัดทำผังและแบบ..
 23
  โยคะ..
  สตง ใช้ห้อง..
  ประชุมคณะทำงานกองทุน..
  ประชุมคณะกรรมการพิจา..
  คณะทำงานชุดที่ 4 การ..
 24
  สตง ใช้ห้อง..
  บันทึกเทปรายการคุยกั..
 25
  โยคะ..
  สตง ใช้ห้อง..
  โครงการอบรมเชิงปฏิบั..
  ประชุมการติดตามและปร..
 26
  โครงการลดหวาน มัน เค..
  สตง ใช้ห้อง..
  ประชุมติดตามงานประจำ..
  ประเด็นข้อร้องเรียนถ..
 27
  โครงการกายภาพบำบัดรู..
  โยคะ..
  ประชุมสมาชิกกองทุนฌา..
  สตง ใช้ห้อง..
  การประเมินคุณภาพการจ..
 28
  จัดงานเลี้ยงฉลองสมรส..
 29 30
  สตง ใช้ห้อง..