ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่ระบบการจองห้องประชุม
:: ระบบลงรับการจองห้องประชุม สำนักปลัดเทศบาล ::
  กุมภาพันธ์ - 2563  

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
 1
  รับคณะศึกษาจาก เทศบา..
 2 3
  นิเทศพนักงานใหม่..
  ประชุมสภาเทศบาล..
  ประชุมสภาเทศบาล..
  ปฐมนิเทศข้าราชการบรร..
  ประชุมกองทุนหมู่บ้าน..
 4
  ประชุมกองการศึกษาประ..
 5
  ประชุมคณะกรรมการ Gre..
  พรีเซ้นงาน..
 6
  ประชุมซักซ้อมการจัดท..
  ประชุมคณะกรรมการกำหน..
  ขอรับการสนับสนุนเงิน..
 7
  อบรมโครงการพัฒนาศักย..
  อบรมโครงการพัฒนาศักย..
  ประชุมติดตามความก้าว..
  ประชุมคณะกรรมการกำหน..
  ประชุมหมู่บ้านจัดสรร..
  ประชุมพิจารณาติดตั้ง..
 8
 9 10 11
  ประชุมการจัดงาน นครร..
  ประชุมโรงรับจำนำ..
 12
  โรงเรียนผู้สูงอายุ ร..
  โครงการส่งเสริมเยาวช..
  โครงการส่งเสริมเยาวช..
  ประชุมนักวิชาการคอมพ..
  การติดตามและรวบรวมเอ..
  ประชุมติดตามงานยกที่..
  ประชุมนักเรียนทุนเสม..
 13
  ประชุมคณะกรรมการทุนก..
  ประชุม Green Office ..
  ประชุมการปรับปรุงแฟ้..
 14
  อบรมโครงการพัฒนาศักย..
  อบรมโครงการพัฒนาศักย..
 15
 16 17
  ประชุมสภาเทศบาล..
  ประชุมสำนักงานสีเขีย..
  รายงานตัวพนักงานจ้าง..
18
  เชิญประชุมติดตามงานก..
  ประชุมเพื่อสร้างโปรแ..
  ประชุมการจ้างตกแต่งห..
  รับคณะศึกษาดูงานจาก ..
  ประชุมราคากลาง CCTV ..
 19
  โรงเรียนผู้สูงอายุ ร..
  ประชุมคณะผู้บริหาร..
 20
  ธนาคารเวลา..
  ธนาคารเวลา..
  ติดตามจัดนิทรรศการเผ..
  ประชุมเพิ่มเติมกรณีก..
 21
  โครงการอบรมแนวทางการ..
  ตรวจเยี่ยมศูนย์ อปพร..
  โครงการอบรมแนวทางการ..
 22
  จอง..
  โครงการอบรมเพื่อพัฒน..
  โครงการอบรมเพื่อพัฒน..
 23
  รออนุมัติ..
  ประชุมสหกรณ์ชุมชนมิต..
 24
  ประชุมกรีนออฟฟิต..
  ประชุมคณะกรรมการกองท..
  ประชุมคณะกรรมการขับเ..
 25
  ประชุมติดตามงามกองสว..
  ศึกษาดูงานการบริหารจ..
 26
  โรงเรียนผู้สูงอายุ ร..
  แผนสุขภาพกองทุน..
  ประชุมผู้บริหารเทศบา..
  ประชุมผู้บริหารเทศบา..
 27
  ประชุมกรีนออฟฟิต..
 28
  ประชุม..
  ประชุมกรีนออฟฟิต..
 29
  ประชุมคณะกรรมการกองท..