ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่ระบบการจองห้องประชุม
:: ระบบลงรับการจองห้องประชุม สำนักปลัดเทศบาล ::
  มิถุนายน - 2561  

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
 1
  อบรมคอมพิวเตอร์ ประจ..
  ประชุมยกร่างเทศบัญญั..
  คณะกรรมการศึกษาแนวทา..
 2
 3 4
  จัดเตรียมสถานงานวันส..
  จัดเตรียมสถานงานวันส..
  จัดเตรียมสถานงานวันส..
  ประชุมตรวจญัติ..
  รับคณะศึกษาดูงานจาก ..
  จัดเลี้ยงรับรองคณะดู..
  ประชุม เรื่อง การจ้า..
 5
  บันทึกเทปรายการคุยกั..
  จัดงานวันสิ่งแวดล้อม..
  จัดงานวันสิ่งแวดล้อม..
  จัดงานวันสิ่งแวดล้อม..
  ประชุมคณะกรรมการพิจา..
  ประชุมคณะกรรมการกองท..
  หารือความร่วมมือทางก..
  ประชุมญัตติ..
 6
  โรงเรียนผู้สูงอายุ ร..
  ตรวจประเมิน LPA..
  บันทึกเทปรายการคุยกั..
  รับคณะศึกษาดูงานจากก..
  การแก้ไขปัญหาที่ดินร..
 7
  ประชุม..
  หารือความร่วมมือทางก..
  รับคณะศึกษาดูงาน อโย..
 8
  โครงการพัฒนาจิตอาสาพ..
  โครงการพัฒนาจิตอาสาพ..
  ผู้จัดสรรที่ดินทอดทิ..
  ประชุมกองการศึกษา..
  หักบ่งที่ดินสาธารณปร..
  ประชุมคณะกรรมการพิจา..
 9
  โครงการพัฒนาจิตอาสาพ..
  โครงการพัฒนาจิตอาสาพ..
 10
  โครงการส่งเสริมและสน..
  โครงการส่งเสริมและสน..
 11
  สอบแข่งขันเพื่อบรรจุ..
  ฝึกอบรมการดับเพลิงขั..
  ประชุมเรื่องหล่อพระ..
  ประชุมกองการศึกษา ย่..
 12
  บันทึกเทปรายการคุยกั..
  ประชุมคณะผู้บริหาร..
  โครงการพัฒนาคลองเปรม..
  คณะกรรมการประสานงานศ..
  รับคณะศึกษาดูงาน จาก..
 13
  โรงเรียนผู้สูงอายุ ร..
  การประเมินโครงการการ..
  ประชุมย่อยจัดทำหลักส..
  ประชุมไชน่าทาวน์รังส..
  รับคณะดูงานจาก อบจ.ล..
  รับคณะดูงานจาก อบจ.ล..
  รับคณะดูงานจาก เทศบา..
  รับคณะศึกษาดูงาน จาก..
 14
  ชมรมผู้สูงอายุสร้างบ..
  ติดตามงานหลักสูตรท้อ..
 15
   ชมรมผู้สูงอายุศูนย์..
 16
  วิเคราะห์ผลการประเมิ..
  อบรมคอมพิวเตอร์ ประจ..
  อบรมคอมพิวเตอร์ ประจ..
  เครือข่ายองค์กร สอช...
 17
  วิเคราะห์ผลการประเมิ..
 18
  ประชุมหัวหน้าส่วนราช..
  บันทึกเทปรายการคุยกั..
  ฝึกอบรมทบทวน อปพร. ป..
  ฝึกอบรมทบทวน อปพร. ป..
  ประชุมสภาเทศบาล..
  ประชุมพิจารณาข้อวิจา..
  ประชุม..
  คณะอนุกรรมการ ltc ..
  ประชุม พอช...
 19
  เชิญประชุมติดตามงานก..
  ฝึกอบรมทบทวน อปพร. ป..
  ฝึกอบรมทบทวน อปพร. ป..
  การประชุมเชิงปฏิบัติ..
  ติดตามงานหลักสูตรท้อ..
  ประชุมคณะทำงานวิชากา..
  ประชุมรถฟอร์จูเนอร์..
 20
  โรงเรียนผู้สูงอายุ ร..
  ประชุมเตรียมความจัดโ..
  ประเมินวิทยฐานะ..
 21
  ประชุมอนุรักษ์คลองรั..
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ..
  ประชุมไชน่าทาวน์และต..
22
  ติดตามผล กรณีปลูกสร้..
  ขอเชิญประชุมคณะกรรมก..
  พิจารณางบดำเนินงาน ป..
 23
  อบรมคอมพิวเตอร์ ประจ..
  อบรมคอมพิวเตอร์ ประจ..
 24
  การประชุมกลุ่มออมทรั..
 25
  คณะกรรมการกำหนดคุณลั..
  ประชุมพิจารณาโครงการ..
  ประชุมคณะกรรมการพิจา..
 26
  รณรงค์วันยาเสพติดโลก..
  บันทึกเทปถวายพระพร ร..
  บันทึกเทปถวายพระพร ร..
  บันทึกเทปถวายพระพร ร..
  ประชุมติดตามงาน (เส้..
  ประชุม ลดขั้นตอน..
 27
  โรงเรียนผู้สูงอายุ ร..
  บันทึกเทปถวายพระพร ร..
  บันทึกเทปถวายพระพร ร..
  บันทึกเทปถวายพระพร ร..
  เชติดตามตรวจสอบด้านก..
 28
  โครงการคนรังสิตรู้เท..
  บันทึกเทปถวายพระพร ร..
  บันทึกเทปถวายพระพร ร..
  บันทึกเทปถวายพระพร ร..
  ประชุมคณะติดตามผล กร..
 29
  ประชุมสมาชิกกองทุนฌา..
  บันทึกเทปถวายพระพร ร..
  บันทึกเทปถวายพระพร ร..
  บันทึกเทปถวายพระพร ร..
 30
  อบรมคอมพิวเตอร์ ประจ..
  อบรมคอมพิวเตอร์ ประจ..