ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่ระบบการจองห้องประชุม
:: ระบบลงรับการจองห้องประชุม สำนักปลัดเทศบาล ::
  เมษายน - 2562  

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
 1
  การบริหารจัดการกองทุ..
  การบริหารจัดการกองทุ..
  ประชุมคณะกรรมการพัฒน..
  โรงเรียนผู้สูงอายุ..
 2
  การบริหารจัดการกองทุ..
  การบริหารจัดการกองทุ..
  บันทึกเทปรายการคุยกั..
  ประชุมคณะกรรมการพัฒน..
 3
  ประชุมกองการศึกษา..
  ประชุมรายไตรมาสพนักง..
  รับคณะศึกษาดูงานจากค..
 4
  โครงการอบรมเชิงปฏิบั..
  โครงการอบรมเชิงปฏิบั..
  ประเมินตำบล ltc ..
  เทศบาลบางคูวัดดูงานร..
  การจัดทำข้อมูลเยี่ยม..
 5
  โครงการพัฒนาจิตอาสาพ..
  โครงการอบรมเชิงปฏิบั..
  โครงการอบรมเชิงปฏิบั..
  โครงการพัฒนาเครือข่า..
  ประชุมคณะกรรมการจราจ..
  จิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุ..
  ประชุมเส้นทางวิ่ง..
 6
 7 8
  ประชุม พอช...
 9
  คณะอนุกรรมการชุดที่ ..
  ประชุมการจัดงานวันเท..
  ประชุมสภาเทศบาล..
  ประชุมสภาเทศบาล..
 10
  บันทึกเทปรายการคุยกั..
  ประชุมกองสวัสดิการ..
  ประชุมผู้บริหาร..
 11
  คณะกรรมการจัดจราจรงา..
 12 13
 14 15 16
  บันทึกเทปรายการคุยกั..
 17
  ประชุม ชมรมที่ใช้สถา..
 18
  ประชุมเจ้าหน้าที่จัด..
 19
  ประชุมกลั่นกรองเลื่อ..
  คณะกรรมการประสานงานศ..
  คณะกรรมการประสานงานศ..
  ประชุมหัวหน้าส่วนราช..
  รับมอบชุดดับเพลิง..
  นายกประชุมติดตามงานส..
 20
 21 22 23
  บันทึกเทปรายการคุยกั..
  คณะกรรมการขับเคลื่อน..
  เชิญประชุมติดตามงานก..
  พิจารณา TOR โครงการต..
24
  ออเกไนท์งานแต่งมาจัด..
  ประชุมการเตรียมความพ..
  รับคณะดูงานจาก คณะสั..
  อบรมฟื้นคืนชีพ มหาวิ..
 25
  MOU กับมหาวิทยาลัยธร..
  โครงการคนรังสิตรักกั..
  คณะกรรมการตรวจสอบอาค..
  ประชุมคณะกรรมการฯ..
  กำหนดแนวทางการตั้งชื..
  อบรม FR..
  ประชุมอาคารเก็บพัสดุ..
  ประชุมคกก.กลั่นกรองแ..
 26
  สัมภาษณ์ระบบกลไกการจ..
  ออเกไนท์งานแต่งมาจัด..
  รับคณะดูงานจาก กรรมก..
  ประชุมการเตรียมความพ..
  ประชุม..
  ประชุมคณะกรรมการกำหน..
 27
  งานมงคลสมรส..
  จัดเลี้ยงงานมงคลสมรส..
 28 29
  ชี้แจงระเบียบวิธีปฏิ..
  ประชุมคณะกรรมการชุดป..
 30
  บันทึกเทปรายการคุยกั..
  โครงการพัฒนาศักยภาพอ..
  พอช..