ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่ระบบการจองห้องประชุม
:: ระบบลงรับการจองห้องประชุม สำนักปลัดเทศบาล ::
  ตุลาคม - 2561  

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
 1
  งานเทศกาลกินเจ..
  หารือโครงการถือศิลกิ..
 2
  ประชุมกรีนออฟฟิต..
  บันทึกเทปรายการคุยกั..
  ประชุมสำรวจวิเคราะห์..
  ถ่่ายทำทีวี..
  ถ่ายทำรายการเดินหน้า..
  ถ่ายทำรายการเดินหน้า..
 3
  ประชุมคณะกรรมการตรวจ..
  ประชุมคณะกรรมการด้าน..
 4
  ประชุม..
  ประชุมเตรียมงานวันคล..
 5
  ประชุมคณะติดตามผล กร..
  ประชุมคณะกรรมการจัดท..
  ประชุมกองการศึกษา..
 6
 7
  วิจัยหลอดเลือดสมอง..
 8
  ประชุมคณะผู้บริหาร..
  ประชุมติดตามงามกองสว..
 9
  ประชุมคณะกรรมการกองท..
 10
  ประชุมหารือเรื่องงาน..
  บันทึกเทปรายการคุยกั..
  ประชุมหัวหน้าส่วนราช..
  ประชุมแผนดำเนินงาน ป..
  ประชุมคณะกรรมการสถาน..
 11
  ประชุมกองสวัสดิการสั..
 12
  โครงการรำลึกเสด็จพระ..
  ประชุมกองสวัสดิการสั..
  โยคะในผู้สูงอายุ..
  ประชุมคณะกรรมการจัดท..
 13
  ประชุมกองสวัสดิการสั..
 14 1516
  บันทึกเทปรายการคุยกั..
  ซักซ้อมการประเมิน IT..
  นำเสนอแอพพิเคชั่น ระ..
 17
  ประชุมติดตามประเมินผ..
  ประชุมคณะกรรมการติดต..
  รับคณะดูงานจาก อบต.แ..
  รับคณะดูงานจาก อบต.แ..
 18
  ประชุมคณะกรรมการตรวจ..
  เชิญประชุมติดตามงานก..
  ประชุมคณะกรรมการจัดท..
 19
  ประชุมติดตามผลการดำเ..
  ประชุมคณะติดตามผล กร..
  รับคณะดูงานจาก ทม.อุ..
  รับคณะดูงานจาก ทม.อุ..
 20
 21
  เก็บงานวิจัย..
 22
  ประชุมคณะกรรมการตรวจ..
 23
  บันทึกเทปรายการคุยกั..
 24
  ประชุมคณะกรรมการติดต..
 25
  ศป.ปส.ทน.รังสิต..
  ประชุมอนุรักษ์คลองรั..
  คณะอนุกรรมการติดตามแ..
 26
  ประชุมสมาชิกกองทุนฌา..
  ประชุม TOR รถตู้..
 27
 28 29 30
  บันทึกเทปรายการคุยกั..
  ประชุมซักซ้อมแนวทางก..
 31
  โรงเรียนผู้สูงอายุ ร..