ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่ระบบการจองห้องประชุม
:: ระบบลงรับการจองห้องประชุม สำนักปลัดเทศบาล ::
  สิงหาคม - 2561  

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
 1
  โรงเรียนผู้สูงอายุ ร..
  การออกกำลังกายด้วยโย..
   อบรม CPR และ การใช้..
  ขอความอนุเคราะห์ข้อม..
  ขอความอนุเคราะห์ข้อม..
 2
  โครงการเทศบาลใสสะอาด..
  โครงการดูแลระยะยาว..
  ประชุมงานวันแม่..
 3
  การตรวจสุขภาพเจ้าหน้..
  การออกกำลังกายด้วยโย..
  อบรมสร้างภูมิคุ้มกัน..
  ประชุมสำนักปลัดเทศบา..
  ประชุม..
 4
  การตรวจสุขภาพเจ้าหน้..
  กิจกรรม BBL..
  กิจกรรม BBL..
  วัดชุด อปพร. ..
 5
  กิจกรรม BBL..
  กิจกรรม BBL..
  วัดชุด อปพร. ..
 6
  การออกกำลังกายด้วยโย..
  ซักซ้อมการประเมินตนเ..
  ประชุมคณะกรรมการประเ..
 7
  บันทึกเทปรายการคุยกั..
  ประชุมคณะผู้บริหาร เ..
  จัดเลี้ยงประชุมสภาเท..
  ประชุมสภาเทศบาล..
  ประชุม..
 8
  โรงเรียนผู้สูงอายุ ร..
  การออกกำลังกายด้วยโย..
  การออกกำลังกายด้วยโย..
  ประชุมคณะอนุกรรมการว..
  tor ไชน่าทาวน์..
  รับคณะศึกษาดูงานจากอ..
  ประชุมสำนักปลัดเทศ..
 9
  รับคณะดูงานจาก สถาบั..
  ประชุมกองการศึกษา..
  ดำเนินการซ่อมไมล์รถจ..
 10
  รับคณะศึกษาดูงานจาก ..
 11
  ประชุมกลุ่มออมทรัพย์..
 12 13 14
  ชมรมผู้สูงอายุสร้างบ..
  ประชุมหัวหน้าส่วนราช..
  ประชุมกำหนดราคากลางก..
  ประชุมเรื่องคันป้องก..
  นำเสนอแอฟร้องเรียน..
  ประชุมสภาเทศบาล..
  จัดเลี้ยงประชุมสภาเท..
 15
   ชมรมผู้สูงอายุศูนย์..
  นำเสนอพระปกเกล้า..
  นำเสนอพระปกเกล้า..
  โรงเรียนผู้สูงอายุ ร..
  บันทึกเทปรายการคุยกั..
  การออกกำลังกายด้วยโย..
  ประชุม tor..
  คณะกรรมการประสานงานศ..
 16
  อบรม CPR และ การใช้เ..
  ประชุมเรื่องโครงการพ..
  เชิญประชุมติดตามงานก..
  ประชุมร่างแผนดำเนินง..
  ประชุมร่างแผนดำเนินง..
  ประชุมคณะกรรมการจัดก..
  ประชุมคณะกรรมการกำหน..
  รับคณะศึกษาดูงานจากอ..
17
  อบรม CPR และ การใช้เ..
  การออกกำลังกายด้วยโย..
  โครงการอบรมการจัดการ..
  ประชุมคณะกรรมการควบค..
  ประชุมคณะกรรมการ TOR..
  ประชุมติดตามงานกองสว..
 18
 19
  โครงการปิดทองหลังพระ..
  โครงการปิดทองหลังพระ..
  ประชุมคณะกรรมการพัฒน..
 20 21
  บันทึกเทปรายการคุยกั..
  ประชุมหารือแบบฟอร์มก..
 22
  โรงเรียนผู้สูงอายุ ร..
  การออกกำลังกายด้วยโย..
  ศป.ปส.ทน.รังสิต..
  tor ไชน่าทาวน์..
  โครงการอบรม เทคนิคกา..
 23
  โครงการรวมพลังคนรังส..
  ประชุมติดตามงาน ประจ..
 24
  อบรมกฎหมาย..
  อบรมกฎหมาย..
  ประชุมคณะติดตามผล กร..
 25
  โครงการเพิ่มประสิทธิ..
 26
  โครงการเพิ่มประสิทธิ..
  วิจัยหลอดเลือดสมอง..
 27
  การออกกำลังกายด้วยโย..
  ประชุมทบทวนการจัดข้อ..
 28
  บันทึกเทปรายการคุยกั..
  ประชุมติดตามงานตามข้..
 29
  การออกกำลังกายด้วยโย..
 30
  โรงเรียนผู้สูงอายุ ร..
  โรงเรียนผู้สูงอายุ ร..
 31
  ประชุมสมาชิกกองทุนฌา..
  ประชุมหารือแนวทางการ..
  การออกกำลังกายด้วยโย..
  การอบรมและพัฒนาบุคลา..