ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่ระบบการจองห้องประชุม
:: ระบบลงรับการจองห้องประชุม สำนักปลัดเทศบาล ::
  มกราคม - 2565  

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
 1
 2 3 4
  นิเทศพนักงานจ้างใหม่..
 5 6 7
  ประชุม Smart City..
 8
 9 10 11 12
  ประเมินวิสัยทัศน์เพื..
 13 14
  ประชุมยกระดับระเมิน ..
 15
 16 17 18
  รับคณะศึกษาดูงานจาก ..
  ประชุมหัวหน้าส่วนราช..
  ประชุมเรื่องตรวจรับร..
 19
  สำนักงานตรวจเงินแผ่น..
  ประชุมติดตามงานกองสว..
  ประชุมคณะกรรมการสอบข..
  ัรับคณะดูงาน จากเทศบ..
 20
  สำนักงานตรวจเงินแผ่น..
  เชิญประชุมติดตามงานก..
  ประชุมคณะกรรมการสอบข..
 21
  สำนักงานตรวจเงินแผ่น..
  สัมภาษณ์พนักงานจ้าง..
 22
  สำนักงานตรวจเงินแผ่น..
 23
  สำนักงานตรวจเงินแผ่น..
 24
  สำนักงานตรวจเงินแผ่น..
 25
  สำนักงานตรวจเงินแผ่น..
  สัมภาษณ์พนักงานจ้าง..
 26
  สำนักงานตรวจเงินแผ่น..
  ขับเคลื่อนขึ้นทะเบีย..
  ขับเคลื่อนขึ้นทะเบีย..
 27
  สำนักงานตรวจเงินแผ่น..
  TOR จ้างออกแบบตกแต่ง..
  ประชุมติดตามงานกองสว..
28
  สำนักงานตรวจเงินแผ่น..
  ประชุมติดตามงานสำนัก..
  ประชุมคณะกรรมการตรวจ..
 29
  สำนักงานตรวจเงินแผ่น..
  พิธีมอบทุนการศึกษา..
  พิธีมอบทุนการศึกษา..
  พิธีมอบทุนการศึกษา..
 30
  สำนักงานตรวจเงินแผ่น..
 31
  สำนักงานตรวจเงินแผ่น..