ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่ระบบการจองห้องประชุม
:: ระบบลงรับการจองห้องประชุม สำนักปลัดเทศบาล ::
  กุมภาพันธ์ - 2562  

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
 1
  พิจารณาร่าง TOR โครง..
  ประชุมคณะกรรมการชุดป..
  ประชุมแก้ไขปัญหาเครื..
 2
 3 4
  ประชุมสภาเด็กและเยาว..
 5
  บันทึกเทปรายการคุยกั..
 6
  โรงเรียนผู้สูงอายุ ร..
  ประชุมคณะผู้บริหาร ก..
  พิจารณาร่าง TOR โครง..
  ประชุมหัวหน้าฝ่ายสำน..
 7
  ประชุม สปสช...
  ประชุมกองการศึกษา..
  ตรวจประเมินศูนย์ อปพ..
  รับคณะดูงานจาก สถาบั..
  คณะกรรมการกำหนดขอบเข..
 8
  ประชุมรื้ออาคาร..
  พิจารณาร่าง TOR โครง..
  เตรียมความพร้อมตามแผ..
  ประชุมคณะกรรมการกองท..
 9
  จัดงานเลี้ยงฉลองมงคล..
 10 11
  ขอเชิญหน.ส่วนราชการป..
  ขอเชิญประชุมพิจารณาร..
  ประชุมสภาเทศบาล..
  จัดเลี้ยงประชุมสภาเท..
 12
  ประชุมพิจารณารูปเล่ม..
  ประชุมกองทุนหมู่บ้าน..
  ประชุมโครงการ คืนคลอ..
  ประชุมคณะกรรมการ tor..
 13
  โรงเรียนผู้สูงอายุ ร..
  ประชุมหัวหน้าส่วน..
  จัดทำวิทิทัด คลอง12..
 14
  ประชุมคณะกรรมาธิการป..
  บันทึกเทปรายการคุยกั..
  ประชุมติดตามผลการรื้..
  คณะกรรมการประสานงานศ..
  ประชุมคณะกรรมการประเ..
  ประชุมคณะกรรมาธิการป..
 15
  ประชุมผู้บริหารเทศบา..
  ประชุมคณะกรรมการอัตล..
  ประชุมคัดเลือกผู้แทน..
  เชิญประชุมติดตามงานก..
  รับเรื่องร้องเรียน..
  นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ..
  ประชุมรื้อถอนอาคารบร..
 16
 17
  ประชุมเครือข่ายบ้านม..
 18
  ประชุมการจัดโครงการแ..
  ประชุมอนุรักษ์คลองรั..
  ประชุมประกันภัย นร...
  ประชุมเลือกตั้ง..
 19 20
  โรงเรียนผู้สูงอายุ ร..
  บันทึกเทปรายการคุยกั..
  ประชุมนิทรรศการภูมิป..
  คำรับรองการปฏิบัติรา..
  ประชุมคณะกรรมการประเ..
 21
  ประชุมเตรียมความพร้อ..
  ประชุมคณะกรรมการออกแ..
 22
  ประชุมคณะกรรมการขับเ..
  ประชุมคณะกรรมการ tor..
  ประชุมติดตามงาน ประจ..
  ประชุมคณะกรรมการโครง..
23
 24 25
  รับคณะดูงานจาก คณะสั..
  ประชุมคณะพัฒนาเทศบาล..
  ประชุมสภาเทศบาล..
  ประชุมสภาเทศบาล..
  ประชุมเตรียมการแสดงง..
 26
  บันทึกเทปรายการคุยกั..
 27
  โรงเรียนผู้สูงอายุ ร..
  รับคณะดูงานจาก เทศบา..
  รับคณะดูงานจาก เทศบา..
  ประชุมคณะกรรมการประส..
 28
  ประชุมสำนักปลัดเทศบา..