ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่ระบบการจองห้องประชุม
:: ระบบลงรับการจองห้องประชุม สำนักปลัดเทศบาล ::
  มกราคม - 2561  

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
 1 2 3 4
  เรียนลีลาศ ..
  อบรมการทำกระเป๋า..
  ประชุมสภาเทศบาล..
  ประชุม..
 5
  เรียนลีลาศ ..
  โรงเรียนผู้สูงอายุ ร..
  อบรมการทำกระเป๋า..
  ประชุมโครงการอนุรักษ..
  จัดทำเครื่องมือแบบสอ..
 6
  อบรมการทำกระเป๋า..
 7
  อบรมการทำกระเป๋า..
 8
  เรียนลีลาศ ..
  อบรมการทำกระเป๋า..
  ประชุมโครงการจัดงานว..
  ประชุมสำนักปลัดเทศบา..
 9
  ประชุมคณะกรรมการแบบส..
  ประชุมเจ้าหน้าที่โคร..
  คณะวิจัยการดำเนินงาน..
  จัดเตรียมอุปกรณ์โครง..
 10
  โรงเรียนผู้สูงอายุ ร..
  ประชุมคณะกรรมการคำนว..
  จัดเตรียมอุปกรณ์โครง..
 11
  เรียนลีลาศ ..
  อบรบผู้จัดการระบบการ..
  care manger สระบุรี..
  ประชุมหัวหน้าส่วน..
  จัดเตรียมอุปกรณ์โครง..
 12
  เรียนลีลาศ ..
  อบรบผู้จัดการระบบการ..
  อบรมผู้จัดการระบบการ..
  อบรมผู้จัดการระบบการ..
  ประชุมคณะกรรมการขับเ..
  คณะกรรมการศึกษาขอบเข..
  จัดเตรียมอุปกรณ์โครง..
 13
 14 15
  เรียนลีลาศ ..
  ชมรมผู้สูงอายุสร้างบ..
  ชมรมผู้สูงอายุสร้างบ..
  สารสนเทศ..
  โครงการตรวจสมรรถภาพร..
 16
  ประชุมคณะอนุกรรมการด..
  รับคณะดูงานจาก อบต.ม..
  รับคณะดูงานจาก อบต.ม..
  บันทึกเทปรายการคุยกั..
  การก่อสร้างอาคารฯ..
 17
  อบรมผู้จัดการระบบการ..
  อบรมผู้จัดการระบบการ..
  โรงเรียนผู้สูงอายุ ร..
   ชมรมผู้สูงอายุศูนย์..
  ประชุมกองการศึกษา..
  กำหนดราคากลางรถตู้ฉุ..
  กำหนดขอบเขตเงื่อนไขก..
  การนำเสนอการจัดทำโคร..
  ประชุมคณะกรรมการโครง..
  ประชุมรังสิตมินิมารา..
 18
  เรียนลีลาศ ..
  อบรมผู้จัดการระบบการ..
  อบรมผู้จัดการระบบการ..
  แนวทางการจัดทำเอกสาร..
  ประชุมติดตามงานกองสา..
  คณะกรรมการเพื่อกำหนด..
 19
  เรียนลีลาศ ..
  อบรมผู้จัดการระบบการ..
  อบรมผู้จัดการระบบการ..
  ประชุมติดตามงานประจำ..
  คณะกรรมการศึกษาความต..
  ประชุมเตรียมการจัดงา..
  ประชุมเตรียมการซักซ้..
 20
21
  โครงการจัดทำแผนชุมชน..
  โครงการจัดทำแผนชุมชน..
 22
  เรียนลีลาศ ..
 23
  บันทึกเทปรายการคุยกั..
 24
  อบรมผู้จัดการระบบการ..
  อบรมผู้จัดการระบบการ..
  โรงเรียนผู้สูงอายุ ร..
  ประชุมคณะกรรมการกำหน..
 25
  เรียนลีลาศ ..
  ศป.ปส.ทน.รังสิต..
  อบรมผู้จัดการระบบการ..
  อบรมผู้จัดการระบบการ..
  อบรมผู้จัดการระบบการ..
  ติดตามผล กรณีปลูกสร้..
  ประชุมคณะกรรมการยกร่..
 26
  เรียนลีลาศ ..
  อบรมผู้จัดการระบบการ..
  อบรมผู้จัดการระบบการ..
  การใช้ประโยชน์จากกล่..
 27
  อบรมโครงการศึกษาดูงา..
  ประชุมโครงการอบรมศึก..
 28 29
  เรียนลีลาศ ..
 30
  อบรมผู้จัดการระบบการ..
  อบรมผู้จัดการระบบการ..
  บันทึกเทปรายการคุยกั..
 31
  อบรมผู้จัดการระบบการ..
  อบรมผู้จัดการระบบการ..
  โรงเรียนผู้สูงอายุ ร..
  ประชุมจิตอาสาเทศบาลน..