การเปลี่ยน ชื่อ - สกุล

รายละเอียด

ถ้าผู้ที่เคยทำการเปลี่ยนชื่อและนามสกุลใหม่ไปแล้ว ต้องการที่จะกลับไปใช้
ชื่อและนามสกุลเดิมจะมีปัญหาหรือเปล่า
และหลังจากเปลี่ยนกลับมาแล้วเวลาที่ต้องไปติดต่อราชการยังต้องนำใบเปลี่ยนชื่อทั้งหมดไปด้วยหรือไม่

Post by : วีรวิทย์ [2009-05-07 12:01:13] 124.121.188.190

Comment : 1

1.ไม่มีปัญหา คุณต้องยื่นคำร้องขอเปลี่ยนชื่อสกุล ณ ที่ว่าการอำเภอที่มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้าน
2.นำหลักฐานใบเปลี่ยนชื่อสกุลมาแก้ไขรายการในทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน
3.ควรนำใบเปลี่ยนชื่อสกุลไปด้วย เพื่อสะดวกในการติดต่อราชการ

Post by : ฝ่ายทะเบียนและบัตร [2009-05-18 15:58:02] เบอร์โทรศัพท์ : 02-5674159 203.113.86.139

Comment : 2

ผู้หญิงสามารถตั้งนามสกุลใหม่เองได้ไหมค่ะ เห็นมีบอกว่า
ถ้าผู้หญิงตั้งนามสกุลเองเดี๋ยวแต่งงานก็ใช้นามสกุลสามี นามสกุลนั้นก็หายสิ้นสุดจริงหรือไม่
เนื่องจากตอนนี้เห็นมีว่า แต่งงานแล้วจะใช้หรือไม่ใช้นามสกุลสามีได้ค่ะ

Post by : เบญจศิริ [2009-06-10 16:16:19] เบอร์โทรศัพท์ : 081-4507754 mail not show 202.57.154.52

Comment : 3

1. บุคคลทั่วไปสามารถขอตั้งชื่อสกุลใหม่ได้โดยยื่นคำร้อง
นายอำเภอท้องที่ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
2.ภายหลังการสมรสฝ่ายหญิงสามารถเลือกใช้ คำนำหน้า
นาง/น.ส.และเลือกใช้ชื่อสุกลของตนเอง ก็ได้โดยแจ้งต่อนายอำเภอท้องที่

Post by : สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองรังสิต [2009-06-11 11:11:55] เบอร์โทรศัพท์ : 02-5674159 124.121.195.86

Comment : 4

อยากทราบว่าถ้าดิฉันจะเปลี่อยนชื่อจะต้องติดต่อที่อำเภอธัญบุรีใช่มั๊ยคะเนื่องจากบ้านอยู่ธัญบุรีค่ะ
และถ้าสามีจะขอเปลี่ยนมาเป็นนามสกุลของดิฉันจะได้รึเปล่าแต่ดิฉันไม่ได้จดทะเบียนกันจะต้องใช้หลักฐานอะไร
บ้างช่วยตอบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ

Post by : ศิริรัตน์ [2010-01-28 16:37:58] เบอร์โทรศัพท์ : 0818142460 mail not show 124.121.195.216

Comment : 5

สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-5771005 งานทะเบียนฯ อำเภอธัญบุรี

Post by : ฝ่ายทะเบียนและบัตร [2010-02-22 13:21:18] 118.175.70.108

กระทู้ถามตอบงานทะเบียนราษฎร
:: Powered by :: งานระบบงานคอมพิวเตอร์ ส่วนแผนงานและงบประมาณ เทศบาลนครรังสิต