::เมนูหลัก::
  หน้าหลัก
รายงาน
สถิติ
ออกจากระบบ
 
 

::เฉพาะเจ้าหน้าที่::
  เข้าสู่ระบบ  
 
ระบบแจ้งซ่อมสาธารณูปโภค สำนักการช่าง เทศบาลนครรังสิต


     ระบบแจ้งซ่อมสาธารณูปโภค สำนักการช่าง เทศบาลนครรังสิต เป็นระบบที่ใช้ในการบริการแจ้งซ่อมสาธารณูปโภค ประกอบด้วย
1.ถนน
2.สะพาน
3.ทางเท้า
4.ท่อระบายน้ำ
5.ฝาท่อ/ฝาบ่อ
6.อื่น ๆ

วัตถุประสงค์

     วัตถุประสงค์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาระบบสาธารณูปโภคภายในเขตเทศบาลที่มีความชำรุด บกพร่อง หรือไม่สามารถใช้งานได้ หรือผู้ที่ต้องการเสนอแนะปรับปรุงแนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค เพื่อให้ตรงกับความต้องการและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตนครรังสิต


Copyright 2010 เทศบาลนครรังสิต. All Rights Reserved