:: เมนูการใช้งาน ::


งานไฟฟ้าและระบบจราจร

          ไฟฟ้าสาธารณะ หมายถึง การติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบต่ำ 220 โวลต์ (1เฟส) และ 380 - 400 โวลต์(3เฟส) ในเขตเทศบาลนครรังสิต บริเวณแนวถนนสายหลัก แนวสายรอง ทางแยก วงเวียนที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร สะพาน สะพานลอยคนข้าม ทางเดินเท้า(ฟุตบาท) ทางม้าลาย สวนสาธารณะ ตลาด สนามเด็กเล่น ลานจอดรถ สาธารณะ ลานกีฬาชุมชน ศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง และป้ายจอดรถประจำทาง (ไม่มีศาลา)
     -ถนนสายหลัก หมายถึง ถนนสายหลักของท้องถิ่น เช่น ถนนที่ต่อเชื่อมกับทางหลวง
      แผ่นดินถนนในเขตชุมชนหนาแน่น เป็นต้น
     -ถนนสายรอง หมายถึง ถนนต่อแยกจากถนนสายหลัก
     -ทางแยก หมายถึง บริเวณที่ถนนสองเส้นหรือมากกว่ามาเชื่อมต่อกัน

ไฟฟ้าถนนที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครรังสิต ได้แก่

     1.ไฟฟ้าถนนสายหลัก รังสิต - ปทุมธานี, รังสิต - นครนายก, พหลโยธิน
      (อยู่ในความรับผิดชอบ ของแขวงการทางปทุมธานี)
     2.ไฟฟ้าถนนในเขตนิติบุคคล หรือ เอกชน เช่น ม.สีวลี, ม.ชมฟ้า, ตลาดหวั่งหลี