"เทศบาลออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน"อ่านต่อ
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน "โครงการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ระบบโคเจนเนอเรชั่น จ.ปทุมธานี"อ่านต่อ
 ขอเลื่อนการอบรม “โครงการอบรมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC สำหรับประชาชน”อ่านต่อ
 ประกาศรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครรังสิต เขตเลือกตั้งที่ ๔ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)อ่านต่อ
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557อ่านต่อ
 โครงการ“คนรังสิตรักกัน”ขอรับบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อพัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์อ่านต่อ
 แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณที่เสี่ยงภัย เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณความกดอากาศสูงฯอ่านต่อ
 สาร ปลัดกระทรวงมหาไทย เนื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2557อ่านต่อ
 การรับสมัครนักเรียนของโรงเรียนในเขตเทศบาลนครรังสิตประจำปีการศึกษา 2557อ่านต่อ
 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการค้าแผงลอยจำหน่ายอาหารอ่านต่อ
 โครงการควบคุมจำนวนประชากรสัตว์จรจัดและป้องกันโรคจากสัตว์ที่ติดต่อสู่ประชาชนในชุมชนอ่านต่อ
 โครงการสุขภาพดี ด้วยการลีลาศ เปิดสอนให้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายอ่านต่อ
 ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าวัดสวดมนต์ นั่งสมาธิ ทุกวันอาทิตย์ อ่านต่อ
 ขอเชิญร่วมโครงการสุขภาพดีเลือกดื่มน้ำตู้หยอดเหรียญมีมาตรฐาน ประจำปี 2557 อ่านต่อ
 ถังดักไขมัน เพื่อร่วมรณรงค์ติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารอ่านต่อ
 ขอเชิญร่วมส่งภาพเก่าเมื่อครั้งอดีตในเขตพื้นที่รังสิต เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์อ่านต่อ
 กำหนดการยื่นแบบและชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2557 และวิธีคำนวณฯอ่านต่อ
 ห้ามรถบรรทุก ตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป และรถที่มีความสูงเกิน 2.50 เมตร ขึ้นบนสะพานแดงอ่านต่อ
 เทศบาลนครรังสิต ขอเชิญชวนท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือก ร้านสุดยอดก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิต ปีที่ 4อ่านต่อ
 การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการอ่านต่อ
 อัตราค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตรของเทศบาลนครรังสิตอ่านต่อ
 ขอเชิญร่วมสมทบทุนสร้างแท่นประดิษฐานและทำบุญปิดทองพระนาคปรกพระพุทธรัชธรรมาภิบาลนครรังสิตอ่านต่อ
 ประกาศเทศบาลนครรังสิต การใช้ระเบียบชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลนครรังสิต พ.ศ 2556อ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์การใช้ “สิทธิ์” “โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน”อ่านต่อ
 ชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอโครงการ “น้ำประปาชุมชน” เพื่อชิงรางวัล “โครงการต้นแบบร้อยมือสร้างเมืองแห่งปี”อ่านต่อ
 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเจ้าหน้าที่เทศบาลเกี่ยวกับข้อมูลเจ้าของทรัพย์สิน ในเขตเทศบาลอ่านต่อ
 โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซหุงต้มอ่านต่อ
 เอกสารประชาสัมพันธ์ ศึกษาการเชื่อมต่อการเดินทางของผู้โดยสารจากระบบขนส่งมวลชนระยะที่ 1อ่านต่อ
 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556อ่านต่อ
 ประมวลภาพกิจกรรมการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลนครรังสิต ประจำปี พ.ศ. 2556 อ่านต่อ
 รับสมัครผู้ประกอบการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์กราฟฟิค-บอร์ด (จอ LED)อ่านต่อ
 ประมวลภาพพิธีมอบใบประกาศนียบัตร “นวดแผนไทย” “ขิม” “กีตาร์”อ่านต่อ
 เทศบาลนครรังสิตเปิดบริการคลีนิคสัตว์แพทย์ บริการประชาชนฟรี...ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆอ่านต่อ
 การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่านต่อ
 สอบถามความสมัครใจโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลอ่านต่อ
 แบบคำขอและ(ร่าง) คู่มือการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ่านต่อ
 ประมวลภาพ บัณฑิตน้อยอ่านต่อ
 แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติฯ จำนวน ๔ ฉบับ ออนไลน์อ่านต่อ
 ประมวลภาพ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอาหาร ประจำปี 2556อ่านต่อ
 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครรังสิต จำนวน ๔ ฉบับอ่านต่อ
 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลนครรังสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557อ่านต่อ
 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลนครรังสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557อ่านต่อ
 กำหนดการยื่นแบบและชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2556 และวิธีคำนวณฯอ่านต่อ
 การปฏิบัติตามกฎกระทรวง ตามมาตรา ๘๐ แห่งพ.ร.บ.การส่งเสริมและรัษาคุณภาพสิ่แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕อ่านต่อ
 วัฒนธรรมองค์กรเทศบาลนครรังสิตอ่านต่อ
 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขออนุญาตติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะในพื้นที่เขตเทศบาลนครรังสิตอ่านต่อ

Adสถิติผู้เข้าเยี่ยมชม
3 ออนไลน์ (คน)
140 วันนี้ (คน)
280 เมื่อวานนี้ (คน)
1241 สัปดาห์นี้ (คน)
4296 เดือนนี้ (คน)
34926 ปีนี้ (คน)
702520 ยอดรวม (คน)
สูงสุด: 23856 (19.10.2011)


 1   2   3   4   5   1/5 
ข้อมูลภาพรวมของเทศบาลนครรังสิต

ประวัติเทศบาลนครรังสิต
     เทศบาลนครรังสิตเดิมนั้นคือเทศบาลตำบลประชาธิปัตย์ โดยเทศบาลตำบลประชาธิปัตย์ ยกฐานะมาจากสุขาภิบาล เมื่อ พ.ศ.2537 ตามพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนที่ 49 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2537 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 2 ธันวาคม 2537 เป็นต้นมา มีเขตปกครองครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของตำบล ประชาธิปัตย์จำนวน 6 หมู่บ้าน ซึ่งตำบลประชาธิปัตย์นั้นเดิมชื่อ ตำบลบึงทะเลสาบ ขึ้นอยู่กับการปกครอง ของเมืองธัญบุรี (เมืองธัญบุรี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2445) ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2475 ได้ยุบเป็นอำเภอ ธัญบุรีขึ้นกับจังหวัดปทุมธานี ในส่วนของการเปลี่ยนชื่อจากตำบลบึงทะเลสาบเป็นตำบลประชาธิปัตย์นั้น ยังหาหลักฐานไม่พบ แต่จากการตรวจสอบหลักฐานการออกโฉนดที่ดินจากสำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี (สาขาธัญบุรี) การออกโฉนดครั้งแรกตั้งแต่รัตนโกสินทร์ศก 121 เป็นต้นมา ใช้ชื่อตำบลว่า "บึงทะเลสาบ" ตลอดมาจนถึงปี พ.ศ. 2499 ออกโฉนดใช้ชื่อตำบลว่า "ประชาธิปัตย์" และต่อมาในภายหลังเมื่อเทศบาลตำบล ประชาธิปัตย์มีความเจริญเติบโตในด้านต่าง ๆ มากขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง จึงได้รับการจัดตั้ง เป็นเทศบาลเมืองและเปลี่ยนชื่อเป็น "รังสิต" เพื่อให้ตรงกับชื่อที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป ไม่เกิดความสับสน ในการติดต่อราชการและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยเทศบาลนครรังสิตได้รับการ จัดตั้งและเปลี่ยนชื่อตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองรังสิต พ.ศ.2546 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 120 ตอนที่ 36 ก ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2546 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2546 และได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลนครรังสิต มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2554 เป็นต้นไป

ดวงตราเทศบาลนครรังสิต

     สัญลักษณ์ดวงตราเทศบาลนครรังสิตเป็นรูปวงกลม พื้นแดงขอบด้านนอกสีแดง ตัดลายเส้นสีเหลือง ขอบด้านบนมีตัวอักษรสีเหลืองเขียนคำว่า "เทศบาลนครรังสิต" ขอบล่างมีตัวอักษรสีเหลืองเขียนคำว่า "จังหวัดปทุมธานี" ด้านซ้ายและด้านขวา ของขอบมีรวงข้าว แสดงให้เห็นว่าจังหวัดปทุมธานี เป็นแห่งเพาะปลูกข้าวสายพันธุ์ดี ที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วกัน ภายในวงกลมประกอบด้วยภาพ ควายป่า ช้าง เสือ และสมั่น ซึ่งเป็นสัตว์ที่เคยปรากฎให้เห็นในครั้งอดีตในเขต ทุ่งหลวงรังสิต ภาพสวนส้ม ก๋วยเตี๋ยวเรือ พานิชกรรม ห้างสรรพสินค้า และตึกสำนักงานเทศบาลนครรังสิต สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนรังสิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 1   2   3   4   5   1/5 
 
 
Copyright © 2004 www.rangsit.org, All Rights Reserved.
Contact Us : webmaster@rangsit.org