การหางานผ่านระบบลงทะเบียนตำแหน่งงานว่างของกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครรังสิตเป็นการให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากเป็นบริการของรัฐสำหรับผู้ที่ต้องการหางาน ดังนั้น หากมีสถานประกอบการใดเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ใช้ระบบ หรือพบสถานประกอบการมีพฤติกรรมเป็นนายหน้าหางาน โปรดแจ้งกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครรังสิต โทร. 0-2567-6000 ต่อ 1010

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานราชการ/รัฐวิสาหะกิจ

ลำดับตำแหน่งหน่วยงานจังหวัดวันที่ประกาศ
1.ภารโรง กองการศึกษา เทศบาลนครรังสิต ปทุมธานี  21 ก.ค. 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียด...

ตำแหน่งงานล่าสุด

1. Technical Support/Help Desk  ทดสอบ
2. ป้อนข้อมูล  บริษัท ฟันสวย จำกัด
3. กฎหมาย  นิติ
4. ประสานงานทั่วไป  บริษัท ฟันสวย จำกัด
 
 
 
 
 
 
รายละเอียด...

ตำแหน่งงานที่ใกล้จะปิดรับ

1. กฎหมาย  นิติ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียด...

อันดับงานที่ผู้สมัครสนใจ

1. Technical Support/Help Desk
2. กฎหมาย
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อันดับงานประกาศรับ

1. Technical Support/Help Desk
2. กฎหมาย
3. ป้อนข้อมูล
4. ประสานงานทั่วไป
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กรมการจัดหางาน  กระทรวงแรงงาน