การหางานผ่านระบบลงทะเบียนตำแหน่งงานว่างของกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครรังสิตเป็นการให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากเป็นบริการของรัฐสำหรับผู้ที่ต้องการหางาน ดังนั้น หากมีสถานประกอบการใดเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ใช้ระบบ หรือพบสถานประกอบการมีพฤติกรรมเป็นนายหน้าหางาน โปรดแจ้งกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครรังสิต โทร. 0-2567-6000 ต่อ 1010

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานราชการ/รัฐวิสาหะกิจ

ลำดับตำแหน่งหน่วยงานจังหวัดวันที่ประกาศ
1.พนักงานประจำร้าน Family Mart ปทุมธานี  21 พ.ย. 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียด...

ตำแหน่งงานล่าสุด

1. อื่นๆ  เทศบาลนครรังสิต
2. อื่นๆ  เทศบาลนครรังสิต
3. อื่นๆ  เทศบาลนครรังสิต
4. อื่นๆ  เทศบาลนครรังสิต
5. อื่นๆ  เทศบาลนครรังสิต
6. อื่นๆ  เทศบาลนครรังสิต
7. อื่นๆ  เทศบาลนครรังสิต
8. อื่นๆ  เทศบาลนครรังสิต
9. อื่นๆ  เทศบาลนครรังสิต
10. อื่นๆ  เทศบาลนครรังสิต
รายละเอียด...

ตำแหน่งงานที่ใกล้จะปิดรับ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อันดับงานที่ผู้สมัครสนใจ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อันดับงานประกาศรับ

1. อื่นๆ
2. อื่นๆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กรมการจัดหางาน  กระทรวงแรงงาน