การหางานผ่านระบบลงทะเบียนตำแหน่งงานว่างของกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครรังสิตเป็นการให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากเป็นบริการของรัฐสำหรับผู้ที่ต้องการหางาน ดังนั้น หากมีสถานประกอบการใดเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ใช้ระบบ หรือพบสถานประกอบการมีพฤติกรรมเป็นนายหน้าหางาน โปรดแจ้งกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครรังสิต โทร. 0-2567-6000 ต่อ 1010

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานราชการ/รัฐวิสาหะกิจ

ลำดับตำแหน่งหน่วยงานจังหวัดวันที่ประกาศ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตำแหน่งงานล่าสุด

1. บัญชี-การเงิน  สยามชัย เซอร์วิส
2. จัดซื้อ  สยามชัย เซอร์วิส
3. พนักงานขับรถ/ขับรถผู้บริหาร  สยามชัย เซอร์วิส
4. ธุรการทั่วไป  สยามชัย เซอร์วิส
5. ช่างเทคนิค  บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิล เน็ตเวิร์ค จำกัด/บริษัท ดอทส์ โซลูชั่นส์ จำกัด
6. พนักงานขาย/Sales/AE  บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิล เน็ตเวิร์ค จำกัด/บริษัท ดอทส์ โซลูชั่นส์ จำกัด
 
 
 
 
รายละเอียด...

ตำแหน่งงานที่ใกล้จะปิดรับ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อันดับงานที่ผู้สมัครสนใจ

1. ธุรการทั่วไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อันดับงานประกาศรับ

1. ช่างเทคนิค
2. พนักงานขาย/Sales/AE
3. พนักงานขับรถ/ขับรถผู้บริหาร
4. ธุรการทั่วไป
5. จัดซื้อ
6. บัญชี-การเงิน
 
 
 
 
 
 

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กรมการจัดหางาน  กระทรวงแรงงาน