การหางานผ่านระบบลงทะเบียนตำแหน่งงานว่างของกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครรังสิตเป็นการให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากเป็นบริการของรัฐสำหรับผู้ที่ต้องการหางาน ดังนั้น หากมีสถานประกอบการใดเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ใช้ระบบ หรือพบสถานประกอบการมีพฤติกรรมเป็นนายหน้าหางาน โปรดแจ้งกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครรังสิต โทร. 0-2567-6000 ต่อ 1010

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานราชการ/รัฐวิสาหะกิจ

ลำดับตำแหน่งหน่วยงานจังหวัดวันที่ประกาศ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตำแหน่งงานล่าสุด

1. บัญชี-การเงิน  สยามชัย เซอร์วิส
2. จัดซื้อ  สยามชัย เซอร์วิส
3. คลังสินค้า/กระจายสินค้า  บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด
4. คลังสินค้า/กระจายสินค้า  บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด
5. ธุรการทั่วไป  สยามชัย เซอร์วิส
6. พนักงานขับรถ/ขับรถผู้บริหาร  สยามชัย เซอร์วิส
7. เร่งรัดหนี้สิน/ประนอมหนี้  สยามชัย เซอร์วิส
8. ช่างเทคนิค  บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิล เน็ตเวิร์ค จำกัด/บริษัท ดอทส์ โซลูชั่นส์ จำกัด
9. พนักงานขาย/Sales/AE  บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิล เน็ตเวิร์ค จำกัด/บริษัท ดอทส์ โซลูชั่นส์ จำกัด
 
รายละเอียด...

ตำแหน่งงานที่ใกล้จะปิดรับ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อันดับงานที่ผู้สมัครสนใจ

1. ธุรการทั่วไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อันดับงานประกาศรับ

1. คลังสินค้า/กระจายสินค้า
2. ช่างเทคนิค
3. พนักงานขาย/Sales/AE
4. เร่งรัดหนี้สิน/ประนอมหนี้
5. พนักงานขับรถ/ขับรถผู้บริหาร
6. ธุรการทั่วไป
7. จัดซื้อ
8. บัญชี-การเงิน
 
 
 
 

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กรมการจัดหางาน  กระทรวงแรงงาน