♥♥ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยินดีต้อนรับ ♥♥

เกียรติประวัติศูนย์ / ความภาคภูมิใจ

 

       » เกียรติประวัติได้รับรางวัลเหรียญทองแข่งขันเต้นฮูล่าฮูป ระดับจังหวัด

 

       » ได้รับรางวัลศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค

 

       » ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงินกิจกรรมเดินตัวหนอน

 

       » นางสาวปทุมทิพย์ ถือซื่อ ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ดูแลเด็กดีเด่นในปี 2551

       » ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมปกครองท้องถิ่น ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2551

 

       » นายเดชา กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีเมืองรังสิต มอบโล่แด่ นางสาวปทุมทิพย์ ถือซื่อ ผู้ดูแลเด็กดีเด่นจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2551 วันที่ 17 กันยายน 2551 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล

 

       » เด็กหญิงจิราภา กาชัย ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองรังสิต ไปแข่งขันระบายสี เข้าร่วมโครงการ”วันวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี” วันที่ 22 มกราคม 2553 ผลการตัดสินได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองแดง

 

       » รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมระดับอนุบาล 1 การแข่งขันกีฬานักเรียนระดับปฐมวัย “รังสิตเกมส์” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2553 วันที่ 3 กันยายน 2553 เทศบาลเมืองรังสิต

       » รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมระดับอนุบาล 1 การแข่งขันกีฬานักเรียนระดับปฐมวัย “รังสิตเกมส์” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2554 วันที่ 5 สิงหาคม 2554 เทศบาลนครรังสิต